facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates Katowice 2013

Od 7 do 11 stycznia 2013 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego będzie gościł uczestników prestiżowego międzynarodowego programu prawa prywatnego dla doktorantów i absolwentów prawa pt. PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates.


Uczestnikami programu są doktoranci z wydziałów prawa: Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu w Cambridge, Instytutu im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu, Bucerius Law School w Hamburgu, Uniwersytetu w Walencji, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Oficjalnym językiem programu jest język angielski.
 

PEPP jest międzynarodowym programem przeznaczonym dla wyróżniających się uczestników studiów doktoranckich i absolwentów wydziałów prawa odbywających studia w jednostkach naukowych uczestniczących w PEPP i prowadzących badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim.


Każda edycja programu odbywa się w ramach jednego roku akademickiego i składają się na nią cztery kursy. Obecnie odbywa się jego trzecia edycja. Uczestnicy przebywają przez tydzień w uczestniczących w PEPP ośrodkach naukowych, które organizują konferencje i warsztaty naukowe wedle następującego porządku: Hamburg (październik), Katowice (styczeń), Cambridge (marzec), Walencja (czerwiec). Kursy obejmują wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria pomyślane tak, aby budziły zainteresowanie wszystkich uczestników programu, niezależnie od ich specjalizacji. W trakcie programu uczestnicy przygotowują wystąpienia, a także pracują drużynowo nad kazusem, który jest przedmiotem symulacji postępowania typu moot court według reguł obowiązujących przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).
 

Szczegółowe informacje na temat programu PEPP znajdują się na stronie Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz na oficjalnej stronie internetowej programu.
 

Program zjazdu w Katowicach.

Organizatorami spotkania w Katowicach są: prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr Grzegorz Żmij, mgr Małgorzata Pohl, mgr Anita Strzebińczyk, mgr Bartłomiej Panfil.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.