facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Parowanie, czyli gorące rozmowy o.... kobiecości, męskości i związkach

W dniach 17-19 listopada 2008 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbędą się spotkania ze studentami - cykl wykładów poświęconych zagadnieniu płciowości pt. Parowanie, czyli gorące rozmowy o.... kobiecości, męskości i związkach.

Projekt skierowany jest głównie do studentów. Celem jest podjęcie dyskusji na temat płciowości i relacji damsko - męskich w ujęciu chrześcijańskim. Zaproszeni goście w swoich wykładach podejmować będą kolejno temat: kobiecości, męskości oraz budowania związku. Po każdym z wykładów będzie miał miejsce panel dyskusyjny, w którym oprócz prelegentów udział wezmą psycholodzy, socjolodzy, osoby zaangażowane w pracę na rzecz rodziny - zarówno świeccy jak i duchowni. Wszyscy, którzy chcą podjąć trud zastanowienia się, czym w dzisiejszym świecie jest związek i jak należy budować go przy zachowaniu i poszanowaniu naszej płciowości.

Plan spotkań

I. 17.11.2008, godz. 18.30 - "Kobiecość w oczach mężczyzny"
Wykład - Marek Wójcik z Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko Żywieckiej.
Przerwa 15 minutowa
Panel dyskusyjny - prowadzący - Aneta Kuberska (dziennikarka "Radia eM"); uczestnicy - Renata i Marek Wójcik, Katarzyna Gryl (psycholog), Agnieszka Bogacz (socjolog), Anna Semper, Michał Barszczewski.

II. 18.11.2008, godz. 18.30 - "O męskości czyli czego pragną kobiety?"
Wykład - ks. dr Andrzej Cieślik z Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu.
Przerwa 15 minutowa
Panel dyskusyjny - prowadzący - Aneta Kuberska (dziennikarka "Radia eM"); uczestnicy - ks. dr Andrzej Cieślik, Agnieszka i Rafał Wesołowscy, Ewa Jasińska, Agnieszka Bogacz (socjolog)

III. 19.11.2008, godz. 18.30 - "Małżeństwo sakramentalne, czy jeszcze ktoś w to wierzy?"
Wykład - Elżbieta i Jacek Gładcy współpracujący z Duszpasterstwem Akademickim "Maciejówka" we Wrocławiu.
Przerwa 15 minutowa
Panel dyskusyjny - prowadzący - Aneta Kuberska; uczestnicy - Elżbieta i Jacek Gładcy, ks. dr Paweł Sobierajski, Katarzyna Gryl (psycholog)

Szczegółowe informacje na stronie www.parowanie.exodus.pl

Organizatorzy:
Fundacja "Exodus", Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Duszpasterstwo Akademickie, Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.