facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Śląski w Katowicach na okres dwóch lat otrzymał uprawnienia do organizowania i przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach:

  • A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,
  • A1, A2, B1, B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

Pierwsza sesja egzaminacyjna odbędzie się 3 i 4 września 2016 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ w Katowicach. Osoby zainteresowane egzaminami na poziomie B1 i B2 mogą przesłać zgłoszenia do 27 lipca drogą elektroniczną na adres e-mail: certyfikatpolski@us.edu.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.sjikp.us.edu.pl/certyfikat_k/index.php.

Grafika promująca egzaminy

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.