facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Państwowa Komisja Akredytacyjna dokona oceny kierunku edukacja techniczno-informatyczna

28 maja 2012 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna dokona powtórnej oceny kierunku edukacja techniczno-informatyczna, prowadzonego na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Kontroli dokona Zespół Oceniający pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marcina Studniarskiego. Ocenie podlegać będą m.in.: zmiany w minimum kadrowym, realizacja programów nauczania oraz wybrane prace dyplomowe.

Przedstawiciele Państwowej Komisji Akredytacyjnej spotkają się również prorektorem ds. kształcenia prof. UŚ dr. hab. Czesławem Martyszem.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.