facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Panel interesariuszy ING Banku Śląskiego pt. „Odpowiedzialność i przejrzystość”

21 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie ING Banku Śląskiego w Warszawie odbędzie się panel interesariuszy banku pt. „Odpowiedzialność i przejrzystość”. To pierwsze tego typu spotkanie w ING Banku Śląskim, a jego celem jest poznanie opinii i oczekiwań wobec organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali kluczowi interesariusze – przedstawiciele klientów, dostawców, organizacji branżowych i społecznych, ekspertów, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz administracji publicznej.

W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

  • odpowiedzialność banku w czterech obszarach – analizowana będzie postawa banku w relacjach z dostawcami, klientami, społecznością lokalną oraz jego wpływ na środowisko naturalne;
  • oczekiwania wobec raportu społecznej odpowiedzialności banku za lata 2013−2014 – blok dotyczyć będzie sprawozdawczości i przejrzystości działań banku.


Panel interesariuszy prowadzony jest według standardu AA1000SES, co zapewnia jakość i przejrzystość procesu. Zastosowanie standardu oznacza między innymi, że panel jest prowadzony przez niezależnych moderatorów.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.