facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Panel ekspercki dla kierunku biotechnologia

7 czerwca 2011 roku o godz. 14.00 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się panel ekspercki dla kierunku biotechnologia w ramach projektu „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż”.

W spotkaniu wezmą udział:

Z ramienia sfery biznesu:

  • Marcin Głodniok - Głównym Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony Wód,
  • Anna Romańska oraz Dariusz Piotrowski - i2 Analytical Limited Sp. z o.o. - międzynarodowe, akredytowane laboratorium ochrony środowiska,
  • dr Marta Pogrzeba - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Celem spotkania jest dyskusja na temat kierunku biotechnologia - przedstawienie przedsiębiorstw oraz oczekiwań wobec absolwentów (wskazanie na ewentualne oczekiwania co do wiedzy specjalistycznej, umiejętności praktycznych, kompetencji osobistych).

 

 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.