facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Panel dyskusyjny „Województwo śląskie. Rok 1945”

25 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Województwo śląskie. Rok 1945”. W spotkaniu wezmą udział: dr hab. Kazimierz Miroszewski i dr hab. Sylwester Fertacz z Instytutu Historii UŚ oraz dr. hab. Adam Dziurok z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moderatorem dyskusji będzie prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska UŚ.

Panel połączony będzie z promocją drugiego wydania książki pt. „Województwo śląskie 1945–1950” pod red. Adama Dziuroka i Ryszarda Kaczmarka oraz książki pt. „Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 r. Faktografia – konteksty – pamięć”, pod red. S. Rosenbauma i D. Węgrzyna.

Wydarzenie organizowane jest przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w ramach uczczenia 70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.