facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Panel dyskusyjny dotyczący kontroli przedsiębiorcy

22 listopada 2013 r. o godz. 11.45 w auli nr 6 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony problematyce kontroli przedsiębiorcy. Wydarzenie, organizowane w ramach „Tygodnia przedsiębiorczości”, adresowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych przebiegiem procedury kontrolnej prowadzonej w stosunku do nich oraz uprawnieniami i obowiązkami przysługującymi im w ramach tej procedury. Panel będzie złożony z kilkunastominutowych wystąpień wybitnych specjalistów z zakresu problematyki kontroli przedsiębiorcy, w tym redaktora oraz współautorów pierwszego kompleksowego opracowania monograficznego na ten temat – dr. hab. prof. UŚ Rafała Blicharza oraz dr Anny Hołdy-Wydrzyńskiej i dr Katarzyny Pokryszki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Program wydarzenia

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.