facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarty Kongres FLOSS

12 kwietnia 2014 r. w auli na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się Otwarty Kongres FLOSS. To spotkanie naukowe środowiska akademickiego oraz ludzi ze świata nauki i rynku IT skierowane zarówno do naukowców, doktorantów, studentów, licealistów, profesjonalistów, jak i do osób, które niedawno zainteresowały się naukami informatycznymi. Kongres organizowany jest przez Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polską Grupę Użytkowników Linuxa (PLUG).

W programie znajdą się oficjalne prelekcje, dyskusja panelowa, a także spotkania towarzyskie oraz dyskusje kuluarowe. Oprócz wykładów technicznych odbędą się także prelekcje z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, ekonomii, bibliotekoznawstwa, filozofii idei otwartości i zagadnień społeczno-socjologicznych związanych z tą problematyką.

W 2013 roku patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Wstęp wolny. Zgłoszenia prelegentów prosimy kierować na adres e-mailowy: kongresfloss@bobson.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kongresfloss.linux.org.pl.


O wydarzeniu napisał serwis „dobreprogramy.pl” w artykule pt. „Trzeci Otwarty Kongres FLOSS w Sosnowcu zaplanowany na kwiecień” (06.03.2014).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.