facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarty cykl wykładów i warsztatów – Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania

Future Processing (FP) po raz kolejny organizuje cykl wykładów i warsztatów – Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania (DPTO). Jego celem jest poszerzenie kompetencji i wiedzy studentów w zakresie wytwarzania oprogramowania poprzez prezentowanie praktycznych aspektów informatyki. Wykłady zostały zainicjowane na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2010/2011. Obecnie projekt DPTO skierowany jest do studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsze prelekcje odbędą się już 26 listopada 2014 r. na terenie Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Zajęcia są ogólnodostępne, poprowadzą je doświadczeni inżynierowie Future Processing.

Uczestnicy poznają konkretne case study pracy programistów, a także problemy występujące w pracy inżyniera oprogramowania. Warsztaty umożliwią przećwiczenie praktycznych rozwiązań zagadnień prezentowanych podczas wykładów. Tegoroczny cykl DPTO składa się z trzech bloków tematycznych: „Modelowe wytwarzanie”, „Zwinna komunikacja” oraz „Dziedzictwo programistów”. Pierwszy z bloków będzie poświęcony procesowi wytwarzania oprogramowania oraz metodykom zwinnym. Dzięki temu uczestnicy uzyskają odpowiedzi na wiele pytań, m.in.:

  • jak zdefiniować idealny projekt i co jest jego celem,
  • jak sprostać ciągłym zmianom w wymaganiach,
  • jak sprawdzić czy sprostaliśmy wszystkim wymaganiom klienta.

Warsztaty z kolei wyjaśnią, czym są metodyki zwinne, kiedy je stosować oraz jakie są ich wady i zalety. Wykłady „Modelowe wytwarzanie” odbywać się będą 26 listopada 2014 r. od godz. 16.00 do 19.00 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego (sala B5), a warsztaty odbędą się 13 grudnia 2014 r. w siedzibie firmy Future Processing, w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37A.

„Zwinna komunikacja” to tytuł drugiego bloku, który obejmuje takie tematy, jak: sposób weryfikacji wymagań, sposób testowania aplikacji, wpływ oczekiwań klientów i innych użytkowników na pracę programisty, a także pisanie komunikatywnego kodu. Uczestnicy warsztatów nauczą się jak osiągać wspólne korzyści poprzez współpracę zespołową, poznają potencjalne problemy, z którymi mierzą się programiści w swojej codziennej pracy, jak również sposoby zapobiegnia ich powstawaniu.

Trzeci blok – „Dziedzictwo programistów” dotyczyć będzie systemów odziedziczonych oraz zjawisk i procesów w nich zachodzących. Podczas zajęć poruszone zostaną tematy związane z modyfikacjami funkcjonalności oraz unikaniem popełniania błędów, pogarszających stabilność systemu. Celem warsztatów będzie przede wszystkim pokazanie, jak pracować w systemach odziedziczonych oraz jakich technik należy użyć, aby polepszyć jakość kodu.

Bloki drugi i trzeci odbędą się kolejno na przełomie lutego i marca oraz kwietnia i maja 2015 roku.

Organizatorem Dobrych Praktyk Tworzenia Oprogramowania jest FP Academy – jednostka Future Processing, która zajmuje się koordynacją działań związanych z rozwojem kompetencji pracowników oraz budowaniem zespołu ekspertów, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą dzielą się z innymi. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są na stronie: www.dpto.pl oraz www.facebook.com.

 

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.