facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarte wykłady mistrzowskie

Grafika: pokrętło z symboli wydziałów i zagadnień

Wykłady mistrzowskie to dwanaście cykli spotkań, podczas których w przystępny sposób prezentowane są próby opisu rzeczywistości ujęte w naukowe opowieści o świecie przedstawianym z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. To spotkania, które rzucając nowe światło na otaczającą nas rzeczywistość, mają pobudzać do myślenia, a tym samym zachęcać do podejmowania własnych starań zrozumienia świata.

Wykłady, organizowane w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi dwunastu wybitnych naukowców. Co tydzień odbywają się trzy prelekcje z trzech różnych dziedzin nauki, najbliższe spotkania dotyczyć będą ocieplania klimatu – temat omówi światowej klasy badacz lodowców i środowiska obszarów polarnych prof. Jacek Jania, edukacji jako formy przeżywania czasu – wykład wygłosi dr hab. Krzysztof Maliszewski oraz muzyki, która może stać się nie tylko pasją, ale także sposobem na życie, o czym będą przekonywać pracownicy Instytutu Muzyki.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram wykładów dostępne są na stronie: www.mistrzowskie.us.edu.pl. Rejestracja uczestników prowadzona jest w systemie SRW: srw.us.edu.pl

Grafika: portrety – (od lewej: prof. Jacek Jania, dr hab. Krzysztof Maliszewski, dr hab. Małgorzata Kaniowska)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.