facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarte seminarium warsztatowe pt. „Jesień – kolory w cyberprzestrzeni”

W środę 30 września 2015 roku o godz. 15.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, sala dydaktyczna) odbędzie się otwarte seminarium warsztatowe pt. „Jesień – kolory w cyberprzestrzeni” skierowane do przedstawicieli grupy 50+. Zajęcia poprowadzi dr Izabela Mrochen (Uniwersytet Śląski, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans).

Uczestnicy spotkania zapoznają się z wpływem kolorów informacji umieszczanych na stronach internetowych na emocje odbiorcy. Następnie zostanie przedstawiona odmienność kulturowa wyrażona w stosowanej kolorystyce. Ponadto zapoznają się z zakresem tzw. kolorów bezpiecznych, które powinny być stosowane w celu zwiększenia użyteczności i dostępności stron internetowych. Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie sprawdzić, które kolory można łączyć, a które nie powinny być stosowane w przestrzeni cyfrowej.

W ramach nawiązania do tematyki spotkania, na zakończenie zaplanowano wycieczkę po bibliotece, ze wskazaniem udogodnień „CINiBA bez barier”. Uczestnicy dowiedzą się również jaką rolę pełni kolorystyka w systemie komunikacji wizualnej w budynku biblioteki.

Plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.