facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarte seminarium pt. ,,Zamówienia i koncesje »In House« po 1 stycznia 2017 roku’’

zdjęcie: budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ

1 lutego 2017 roku w godz. od 13.00 do 15.00 w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie otwarte seminarium Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego pt. ,,Zamówienia i koncesje »In House« po 1 stycznia 2017 roku’’. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

  • geneza zamówień i koncesji ,,in house’’ na gruncie orzecznictwa sądowego,
  • zamówienia ,,in house’’ po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku,
  • omówienie wątpliwości interpretacyjnych związanych z pytaniem o to, czy stosowanie zamówień ,,in house’’ jest obligatoryjne?, 
  • przesłanki udzielenia zamówienia ,,in house’’ w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące problematyki zamówień ,,in house’’ w tym: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 grudnia 2016 roku Sprawa C–553/15 Undis Servizi Srl oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2016 roku Sprawa C–51/15 Remondis GmbH & Co. KG Region Nord. 

Seminarium poprowadzi dr hab. prof. UŚ Michał Kania – radca prawny, MBA, pełnomocnik rektora UŚ ds. współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, prelegent na licznych konferencjach, seminariach i spotkaniach poświęconych problematyce PPP w kraju i za granicą (m.in. Londyn, Kopenhaga, Bruksela, Hasselt, Brno, Ostrava), członek Grupy Roboczej przy Ministerstwie Rozwoju ds. Strategii Rozwoju PPP w Polsce.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kaniappp@gmail.com

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.