facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarte seminarium naukowe nt. „Nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi”

Budynek Wydziału Prawa i Administracji

W piątek 10 marca 2017 roku w godz. od 13.00 do 15.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b, aula nr 1) odbędzie się otwarte seminarium naukowe nt. „Nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi”, którego organizatorem jest Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego. Podczas spotkania poruszone zostaną następujące kwestie:

  • koncesja na roboty budowlane lub usługi w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • geneza nowej regulacji umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.
     

Seminarium poprowadzi pełnomocnik rektora ds. współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dr hab. prof. UŚ Michał Kania z Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Udział w spotkaniu jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji dokonanej drogą elektroniczną (e-mail: kaniappp@gmail.com).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.