facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarte Seminarium Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Katowice
25.06.2015 - 25.06.2015

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych organizuje seminarium pt. „Bezzałogowe pomiarowe platformy pływające (drony) wykorzystywane w inżynierii wodnej i ochronie przeciwpowodziowej”.

Seminarium odbędzie się 25 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (ul. Kossutha 6, sala 121).

Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe zadania pomiarowych platform pływających ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zadaniach i funkcjonowaniu platform morskich i śródlądowych. Omówiony zostanie zarys konstrukcji i funkcjonowania Uniwersalnej Platformy Pomiarowej (UPP), możliwości jej zastosowania oraz zaawansowanie technologiczne.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie należy przesłać e-mailem na adres: a.pilch@ietu.katowice.pl lub faksem – 32 254 17 17 do 23 czerwca 2015 r.

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.