facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarcie Studenckiej Strefy Aktywności

W środę 3 grudnia 2014 r. o godz. 13.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter) odbędzie się uroczyste otwarcie Studenckiej Strefy Aktywności. Jest to miejsce przygotowane z myślą o studentach i doktorantach Uniwersytetu Śląskiego, aby mogli korzystać z oferty uczelni w zakresie m.in.: konsultacji rozwoju zawodowego i osobistego, wsparcia organizacji studenckich oraz pomocy materialnej. Studencka Strefa Aktywności to przestrzeń w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W strefie informacji udzielać będą pracownicy Biura Karier oraz Centrum Obsługi Studenta. Oprócz podstawowych form wsparcia studenci będą mieli do dyspozycji pokój relaksacyjny, salę szkoleniową oraz konferencyjną.

Uroczyste otwarcie poprzedzą dwie konferencje:

  • podsumowująca projekt „Respect ON – działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (godz. 9.00, aula im. Kazimierza Lepszego, I piętro);
  • „Rynek pracy – oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni i możliwości współpracy” (godz. 11.00, aula im. Kazimierza Lepszego, I piętro).


W uroczystym otwarciu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Program konferencji

Roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” zostały dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywanych przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.