facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Otwarcie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk weźmie udział w uroczystym otwarciu Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, które odbędzie się 24 maja 2012 r. o godz. 13.00.

Podczas otwarcia odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadanie Bibliotece Śląskiego Ogrodu Botanicznego imienia historycznego marszałka Sejmu Śląskiego, Konstantego Wolnego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.