facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ostatni zjazd Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Republiki Federalnej Niemiec

W dniach 17-20 września 2009 r. odbędzie się ostatni zjazd Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Republiki Federalnej Niemiec. Projekt był współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Studenci spotykali się raz w miesiącu z wykładowcami z Uniwersytetu Śląskiego w Berlinie.

Wykłady podczas ostatniego zjazdu poprowadzą dr hab. Mirosława Siuciak i dr Aleksandra Achtelik.

Słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. To już trzecia berlińska edycja studiów prowadzona przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Od października Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ będzie prowadzić studia w Lipsku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.