facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ósme posiedzenie plenarne KRUP: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 4–5 marca 2011 roku

KRUP

W dniach 4–5 marca 2011 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbędzie się kolejne, ósme w bieżącej kadencji, posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, zarazem Przewodniczący Konferencji, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Porządek obrad plenarnego posiedzenia KRUP w Krakowie przewiduje prezentację i dyskusję m.in. w obszarze następujących tematów:

 1. Prawne, finansowe i podatkowe ramy działalności innowacyjnej.
 2. Współpraca naukowa uniwersytetów z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 3. Działalność Narodowego Centrum Nauki.
 4. Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
 5. System UCZELNIA.
 6. Działalność Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.
 7. Ośrodki Alliance Française w polskich uniwersytetach.

Na posiedzenie Konferencji zostali zaproszeni następujący Goście:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbara Kudrycka,
 • Minister Finansów – Jacek Rostowski,
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Maria Elżbieta Orłowska,
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – dr Maciej H. Grabowski,
 • Przewodniczący Rady Szkolnictwa Wyższego – prof. Józef Lubacz,
 • Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki – prof. Michał Karoński,
 • Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – prof. Mieczysław S. Ostojski,
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – prof. Antoni Tajduś,
 • Honorowy Przewodniczący KRUP – prof. Stanisław Lorenc,
 • Przewodniczący Uniwersyteckich Komisji KRUP – prof. prof. Szczepan Biliński oraz Marek Wąsowicz,
 • Sekretarz KRUP – prof. Marek Kręglewski,
 • Prorektor ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. Jacek Guliński,
 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego – prof. Andrzej Kowalczyk,
 • Prezes Fundacji Rektorów Polskich – prof. Jerzy Woźnicki,
 • Kierownik Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego – mgr Agnieszka Iwan,
 • przedstawiciele organizacji środowiska studenckiego – mgr inż. Kinga Kurowska i mgr Jacek Lewicki (Krajowa Reprezentacja Doktorantów), Dominika Kita (Parlament Studentów RP) oraz Jacek Szymik-Kozaczko i Jakub Jasiński (Forum Uniwersytetów Polskich),
 • Andrzej Świć – Redaktor naczelny „Forum Akademickiego”.


Opracowanie: Piotr J. Pradela
Sekretarz Rektora Uniwersytetu Śląskiego
Biuro KRUP w Katowicach
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.