facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Orientation Week dla studentów programu LLP/Erasmus

Od 24 do 29 września 2012 r. na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się intensywny kurs adaptacyjny dla studentów kształcących się w ramach programu LLP/Erasmus w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013.

Uroczysta inauguracja kursu odbędzie się 24 września 2012 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Poprzedzi ją spotkanie z dr. Janem Olbrychtem, posłem do Parlamentu Europejskiego, wieloletnim pracownikiem UŚ. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, pełnomocnik rektora UŚ ds. studentów zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami języka polskiego, z zasadami kształcenia na Uniwersytecie Śląskim, z topografią Katowic i Śląska – studenci uczestniczyć będą w lektoratach z języka polskiego jako obcego, w cyklu wykładów i seminariów dotyczących najważniejszych aspektów naszej kultury i literatury, zwiedzą Bibliotekę Śląską oraz Kraków. W kursie, zorganizowanym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej na zlecenie Biura Programu Erasmus UŚ, udział weźmie ponad 80 studentów.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.