facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Opowiedzieć bunt. Anatomia zjawiska”


16.04.2013 - 17.04.2013

Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje ogólnopolską interdyscyplinarną Konferencjię Naukową Studentów i Doktorantów pt. „Opowiedzieć bunt. Anatomia zjawiska”, która odbywać się bedzie od 16 do 17
maja  2013 r.  Celem  konferencji  jest  rzucenie nowego światła na problem buntu w wybranych gałęziach nauki. Proponujemy objęcie  refleksją  badawczą proponowanego zjawiska jak i nie godzących się z obowiązującym porządkiem
świata autorów oraz bohaterów. Szczególnie interesujące wydają się następujące kręgi zagadnień:

  • psychologia buntu,
  • biologiczne aspekty buntu,            
  • język buntu,                                                
  • społeczne uwarunkowania buntu,
  • polityczne uwarunkowania buntu,            
  • religijne aspekty buntu,
  • bunt w muzyce,                                         
  • popkultura buntu,
  • sylwetki buntowników,                            
  • psychologia masy i tłumu.

Przewidywana jest opłata konferencyjna w wysokości 350 zł obejmująca koszty zakwaterowania i posiłków. Organizatorzy planują druk materiałów w tomie pokonferencyjnym. Ze względów organizacyjnych  uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 30 kwietnia 2013 r.

Korespondencję  prosimy  kierować  drogą  elektroniczną  na  adres sekretarzy konferencji:  karolina.ciemniewska@gmail.com, ldycha@wp.pl; lub tradycyjną  pocztą na adres: 

Uniwersytet Śląski
Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
ul. Rudzka 13a, 44-200 Rybnik

Z dopiskiem: Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów pt. „Opowiedzieć bunt. Anatomia zjawiska”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.