facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Okręgowe zawody Olimpiady Języka Francuskiego

11 stycznia 2013 r. w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ odbędzie się drugi etap Olimpiady Języka Francuskiego. W tym roku do części pisemnej przystąpi 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Zawody drugiego stopnia polegają na  rozwiązaniu przez uczestnika testu gramatyczno-leksykalnego,  rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi pisemnej na poziomie B1/B2. Część ustna zawodów drugiego stopnia sprawdza umiejętność konstruowania wypowiedzi w języku francuskim na temat szeroko pojętego realioznawstwa krajów francuskiego obszaru językowego i ma formę swobodnej rozmowy prowadzonej z kandydatem na temat naturalnie wynikający z omawianych i  przygotowanych przez niego kwestii.

Przewodniczącą Komitetu Okręgowego jest prof. dr hab. Magdalena Wandzioch, a sekretarzem dr Anna Dolata-Zaród. Do Komitetu Głównego należy prof. dr hab. Halina Widła. Głównym organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE.

W czasie trwania zawodów pisemnych Olimpiady Języka Francuskiego odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli nt. „Dimension numérique dans nos classes avec des outils multimedia simples et accessibles – wykorzystanie materiałów multimedialnych zgodnie z wytycznymi Nowej Podstawy Programowej”. Warsztaty poprowadzi  doradca metodyczny Hachette mgr Barbara Klimek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.