facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „«Reaktywacja klasyki w szkole». Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty”

5 i 6 marca 2013 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „«Reaktywacja klasyki w szkole». Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty”. Wydaje się, że pytania o miejsce i rolę tekstów stanowiących „fundamenty kultury” w kontekście zmian związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej i dyskusji na temat przyszłego kształtu edukacji, są szczególnie uzasadnione. Dlatego też ambicją organizowanego seminarium jest stworzenie warunków sprzyjających spotkaniu dwóch środowisk – akademickiego i szkolnego. Naukowa refleksja i szkolna praktyka nie muszą oznaczać odmiennych dyskursów, ale mogą prowadzić do wypracowania nowych ujęć wyżej wymienionej problematyki. Wśród poruszanych zagadnień mogą się znaleźć:

1. Model kształcenia kulturowego w szkole i na uniwersytecie.
2. Antyk grecko-rzymski i judeo-chrześcijański w podręcznikach.
3. Interpretacja „antycznego świata” – tradycja i współczesność.
4. Lektura antyku – kanon czy dekonstrukcja?
5. Autorytet „wielkich ksiąg” czy polemika?
6. Antyk i sztuka współczesna – film, malarstwo, teatr…  

Organizatorem konferencji jest Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach cyklu seminariów „Badania i polityka edukacyjna” realizowanego w projekcie systemowym pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz  instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.

Konferencję otworzy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program seminarium

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.