facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Film i filozofia”

10 września 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Film i filozofia”, której organizatorem jest Instytut Filozofii UŚ.

Pytanie o filozoficzne aspekty kinematografii rodzi się w sposób naturalny, nietrudno zauważyć, że twórcy filmowi czerpią z filozofii, a sam film wpływa z kolei na sposób jej uprawiania, tematykę i umożliwia wizualizację filozoficznych koncepcji. Konferencja ma być okazją do zastanowienia się nad problemem spotkania młodej dziesiątej muzy z długą tradycją filozoficzną. W centrum zainteresowań znaleźć się mogą zarówno zagadnienia metodologiczne, jak i analizy konkretnych przykładów przenikania się tych sfer. Zdradzające Heideggerowską proweniencję obrazy Terrence’a Malicka, pełne sokratejskiej ironii filmy Woody'ego Allena czy też oglądane w kluczu problemu Boga i psychoanalizy mistrzowskie dzieła Ingmara Bergmana oraz wiele innych cennych produkcji, a także, z drugiej strony, analizy Slavoja Žižka. Wśród proponowanych zagadnień znajdują się następujące kręgi tematyczne:

  • film jako doświadczenie duchowe,
  • film jako nośnik refleksji filozoficznej,
  • film – opisywanie czy kreowanie świata,
  • recepcja tradycji filozofii zachodniej w kinie Dalekiego Wschodu,
  • ideologia i propaganda w filmie,
  • problem prawdy a kinematografia. Prawda w gatunkach filmowych: dokument, realizm, realizm magiczny, surrealizm, fantastyka, science fiction,
  • Bóg i religia w obrazie filmowym,
  • film a epistemologia zjawiska immersji: relacja widz – postać filmowa,
  • problem ciała i płci w filmie – feminizm, seksizm i problematyka gender.


Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli różnych nauk przyjmujących odmienne perspektywy badawcze. Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy przesyłać do 25 sierpnia drogą elektroniczną na adres e-mail: filmifilozofia@gmail.com. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.