facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Współpraca przedstawicieli nauki z parkami naukowo-technologicznymi…”

We wtorek 8 kwietnia 2014 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Współpraca przedstawicieli nauki z parkami naukowo-technologicznymi na przykładzie Wielkiej Brytanii i Finlandii. Propozycje implementacji rozwiązań dla Polski”. W seminarium udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Głównym celem spotkania będzie wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących transferu technologii na przykładzie współpracy przedstawicieli nauki z parkami naukowo-technologicznymi oraz określenie możliwości i wyzwań, jakie stoją przed środowiskiem nauki i biznesu w procesie komercjalizacji wyników prac badawczych.

Konferencja, która zostanie zrealizowana w ramach projektu „Nauka dla Gospodarki –  efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych”, skierowana jest zarówno do pracowników naukowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców z całej Polski. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę: www.ndg.us.edu.pl.

Więcej informacji na temat konferencji, sylwetek prelegentów, sposobu rejestracji znajduje się na stronie: www.ndg.us.edu.pl. Na pytania uczestników odpowiedzą również pracownicy Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Osoba do kontaktu: Urszula Kubiczek, tel. 32 359 20 81.

Program konferencji

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.