facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja pt. „Studenci zagraniczni w Polsce 2011”

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” organizują, w ramach programu „Study in Poland”, konferencję poświęconą zagadnieniom: umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego oraz wzrostu mobilności studentów i pracowników naukowych.

Sympozjum zatytułowane „Studenci zagraniczni w Polsce 2011” odbywać się będzie w Łodzi, od 23 do 25 lutego 2011 r. Jego uczestników będą gościć trzy uczelnie: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu udział wezmą: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik rektora ds. współpracy z krajami Azji i Europy Wschodniej oraz pracownicy Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą.

Podczas III sesji plenarnej prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor wygłosi wykład pt. „Slawiści i poloniści importową i eksportową szansą polskiej humanistyki”. 

Więcej informacji na stronie: www.studyinpoland.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.