facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja pt. „Psychoróżności”

Logo Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego

Od 10 do 11 maja 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja młodych naukowców pt. „Psychoróżności”, której organizatorem jest Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego działające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Celem spotkania adresowanego do studentów psychologii będzie prezentacja wyników badań młodych naukowców z polskich ośrodków akademickich. Pierwszego dnia przewidziano sesje naukowe i posterowe, a także wykłady plenarne. Drugiego dnia konferencji odbywać się będą warsztaty z zakresu prowadzenia prac badawczych. Szkolenia poprowadzą pracownicy Instytutu Psychologii UŚ.

Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na Facebooku.
 

Plakat reklamujący konferencje z podanym tytułem, miejscem oraz datą wydarzenia

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.