facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zwierzęta w wychowaniu”

Od 24 do25 października 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) odbędzie się IV ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań”.  Tematem tegorocznej edycji będą „Zwierzęta w wychowaniu”.

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny. W centrum uwagi badawczej znajdą się przede wszystkim te zwierzęta, które mają szczególne znaczenie dla człowieka w procesie jego rozwoju i funkcjonowania w kulturze. Wśród proponowanych zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

 • relacja człowiek – zwierzęta dawniej i współcześnie – status zwierząt w koncepcjach filozoficznych, religijnych oraz światopoglądach opartych na wiedzy potocznej,
 • symbolika zwierząt i jej znaczenie – wróżby, praktyki magiczne,
 • zwierzęta w folklorze – baśnie, bajki, legendy,
 • gospodarcze znaczenie zwierząt dawniej i współcześnie – praca zwierząt na rzecz gospodarstwa domowego, zwłaszcza wiejskiego, służb mundurowych, ratownictwa medycznego, osób z niepełnosprawnością,
 • bohaterowie popularnych opowieści – zwierzęta w kulturze masowej: literatura, film, reklama, Internet,
 • problemy etyczne i prawne dotyczące zwierząt,
 • zwierzęta i dzieci – synkretyzm ontologiczny i jego metafory,
 • edukacja ekologiczna i kształtowanie świadomości współczesnego człowieka,
 • rola zwierząt we wspomaganiu terapii osób z niepełnosprawnością,
 • rodzaje i zastosowanie animaloterapii – dogoterapia, felinoterapia, hipoterapia i inne;
 • animaloterapia na świecie – porównanie sytuacji i doświadczeń w innych krajach,
 • perspektywy rozwoju animaloterapii w Polsce.

 

Zgłoszenia chęci udziału w konferencji należy przesyłać do 11 października drogą elektroniczną na adres e-mail: pedet@op.pl lub tradycyjną na adres:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Sekretariat p. 17

ul. Bielska 62 

43-400 Cieszyn

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału  Etnologii i Nauk o Edukacji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.