facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej”

29 i 30 października 2014 r. w sali Rady Wydziału Filologicznego im. Zbigniewa Jerzego Nowaka (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej”.

Problematyka sesji związana jest z prowadzonymi od kilku dziesięcioleci studiami pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nad dawną literaturą i książką, które zostały zainspirowane przez szkołę badawczą utworzoną na śląskiej polonistyce przez prof. dr hab. Renardę Ocieczek. W trakcie dwudniowych obrad refleksją badawczą objęte zostaną różne pod względem gatunkowym (prozatorskie i poetyckie) wypowiedzi pisarzy, wydawców, drukarzy i innych osób, które w wieloraki sposób wprowadzały niegdyś i nadal (choć nierzadko w zmienionej postaci) wprowadzają w obieg czytelniczy dzieła zróżnicowane pod względem tematyki, charakteru i adresu, stosując rozliczne strategie pozyskania przychylności odbiorców dla książki i autora. Przedmiotem uwagi będą między innymi poetyka tekstów zalecających, funkcje pełnione przez te wypowiedzi w stosunku do dzieł, które poprzedzają bądź zamykają, a także ich „komunikacyjny potencjał”.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.