facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej”

Katowice
29.10.2014 - 30.10.2014

29 i 30 października 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej”. Uczestnicy sesji poddadzą refleksji badawczej zróżnicowane gatunkowo (prozatorskie i poetyckie) wypowiedzi pisarzy, wydawców, drukarzy i innych osób, które w wieloraki sposób wprowadzały niegdyś i nadal wprowadzają (choć nierzadko w zmienionej postaci) w obieg czytelniczy dzieła zróżnicowane pod względem tematyki, charakteru i adresu, stosując rozliczne strategie pozyskania przychylności odbiorców dla książki i autora. Teksty owe w dawnych wiekach stanowiły ważne ogniwo procesu społecznej komunikacji w środowisku publiczności literackiej i nadal odgrywają ważną rolę w książce współczesnej, mimo dużego obecnie zróżnicowania i wysokiej specjalizacji mediów.

Wśród proponowanych zagadnień znajdą się między innymi: poetyka tekstów zalecających, funkcje pełnione przez te wypowiedzi w stosunku do dzieł, które poprzedzają bądź zamykają, a także ich „komunikacyjny potencjał”.

Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł obejmuje koszty wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz druku tomu pokonferencyjnego. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 maja 2014 r. Korespondencję (z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i abstraktem referatu) należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: gosia1134@wp.pl (mgr Małgorzata Marcinkowska) z dopiskiem: Teksty zalecające.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Uniwersytetu Śląskiego.

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.