facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”

20 i 21 listopada 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”. Sesja ma na celu ogląd tekstów literackich kierowanych do najmłodszych odbiorców (w wieku przedszkolnym i młodszych) oraz kanonu lektur przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej.

Planowana konferencja otwiera cykl spotkań dotyczących szeroko pojętej lektury w kontekście szkolnej edukacji. Celem pierwszego spotkania będzie refleksja nad ofertą książek dla najmłodszych i nieco starszych dzieci. Proponowane interpretacje znanych tekstów umieszczone w nowoczesnych i często zaskakujących kontekstach powinny stanowić inspirację dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, bibliotekoznawców, osób związanych z twórczością przeznaczoną dla młodego odbiorcy i oczywiście dla samych czytelników. Organizatorzy oczekują, że namysłowi nad nowymi odczytaniami „kanonicznych” tekstów będzie towarzyszyć refleksja metodologiczna czerpiąca z najnowszych ustaleń teoretycznoliterackich, lingwistycznych i psychologiczno-pedagogicznych.

Organizatorem konferencji jest Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki.

Zaproszenie

Program

Konferencję poprzedzi spotkanie związane z promocją jubileuszowego tomu pt. „Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność)”, które odbędzie się 19 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikacja dedykowana jest dr hab. prof. UŚ Helenie Synowiec z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej i dydaktycznej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.