facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”

Katowice
20.11.2014 - 21.11.2014

20 i 21 listopada 2014 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”. Sesja ma na celu ogląd tekstów literackich kierowanych do najmłodszych odbiorców (w wieku przedszkolnym i młodszych) oraz kanonu lektur przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej.

Planowana konferencja otwiera cykl spotkań dotyczących szeroko pojętej lektury w kontekście szkolnej edukacji. Celem pierwszego spotkania będzie refleksja nad ofertą książek dla najmłodszych i nieco starszych dzieci. Proponowane interpretacje znanych tekstów umieszczone w nowoczesnych i często zaskakujących kontekstach powinny stanowić inspirację dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, bibliotekoznawców, osób związanych z twórczością przeznaczoną dla młodego odbiorcy i oczywiście dla samych czytelników. Organizatorzy oczekują, że namysłowi nad nowymi odczytaniami „kanonicznych” tekstów będzie towarzyszyć refleksja metodologiczna czerpiąca z najnowszych ustaleń teoretycznoliterackich, lingwistycznych i psychologiczno-pedagogicznych.

Przewidziano opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł, która obejmuje wyżywienie, materiały konferencyjne oraz druk monografii pokonferencyjnej.

Zgłoszenia udziału należy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 maja 2014 r. drogą elektroniczną: szamry@gmail.com lub gosiek761@wp.pl oraz na adres:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Organizatorem konferencji jest Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.