facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowy Nowak (Tadeusz)”

22 i 23 października 2015 r. w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowy Nowak (Tadeusz)”.

Tadeusz Nowak słabo sytuuje się w ustalonych porządkach historyczno- i krytycznoliterackich, a jego różnorodna, chociaż jednolita twórczość jest zapoznana, a przez to też zaniedbywana, zarówno za sprawą swojej odrębności/osobności, jak i z powodu tego, że jest trudnym wyzwaniem interpretacyjnym, nie mieszczącym się w krytycznych i historycznych „szufladach” („nurt chłopski”, „proza awansu społecznego”, „mały realizm”, „poezja wyobraźni” itd.). Organizatorzy konferencji chcą zastanowić się nad miejscem dzieła autora „Półbaśni” w polskim modernizmie, proponując nowe porządki jego lektury.

Nowak, już na poziomie genologicznych specyfikacji w tytułach swoich utworów (np. ‘psalmy’, ‘półbaśnie’), dekonstruuje utrwalone tradycją (literacką, ludową i religijną) porządki. „Ponowoczesny” z natury splot/chaos tradycji aktualizowanej w poezji i prozie Nowaka (antyk, biblia, dwudziestowieczne awangardy, tradycja ludowa, ludowa religijność) być może antycypuje procesy zachodzące w literaturze polskiej ostatniego ćwierćwiecza, a z całą pewnością zmusza do postawienia na nowo wielu pytań badawczych.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Stanisław Balbus. W programie wydarzenia zaplanowano rownież mini-recital poezji śpiewanej w wykonaniu Jacka Telusa oraz wystawę obrazów prof. Stanisława Baja.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.nowy-nowak.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.