facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

11 maja 2017 roku w auli nr 8 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego”, której organizatorami są Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na istotną problematykę tego zagadnienia w polskim porządku prawnym. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego przyniesie bowiem wiele nowatorskich zmian w całej procedurze administracyjnej. Tytułem przykładu należy wskazać m.in. na uregulowanie mediacji, uporządkowanie kwestii kar administracyjnych czy choćby możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.

Udział w wydarzeniu w charakterze uczestnika biernego jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych jednak chęć udziału w konferencji należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.knpa@gmail.com do 4 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program konferencji (pdf)

Plakat promujący konferencję pt. "Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego"

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.