facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Myśl Myśliwskiego!…”

Katowice
28.11.2016 - 29.11.2016

Od 28 do 29 listopada 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Myśl Myśliwskiego!…”.

Celem spotkania ma być przede wszystkim namysł nad miejscem Wiesława Myśliwskiego w polskim modernizmie oraz nad relacją powieści i dramatów do innych utworów umieszczanych w „nurcie chłopskim” (np. J. Kawalca, M. Pilota czy T. Nowaka), także pisarzy młodszych pokoleń (np. E. Redlińskiego, Z. Oryszyn czy A. Muszyńskiego). Uczestnicy konferencji spróbują zreinterpretować utwory Myśliwskiego oraz wpisać jego, ciągle niedokończony i zaskakujący również formalnymi rozwiązaniami (np. narracja i gatunkowa specyfikacja „Traktatu o łuskaniu fasoli” czy określanie przez krytykę literacką „Kamienia na kamieniu” jako „jedynej spełnionej epopei chłopskiej”) dorobek w historycznoliteracki porządek. Wśród poruszanych kwestii ma się znaleźć ponadto refleksja nad filmowymi adaptacjami powieści Myśliwskiego i teatralnymi realizacjami jego dramatów, a także namysł nad związkiem twórczości Myśliwskiego z „literaturą małych ojczyzn” oraz świata przedstawionego jego utworów ze sztukami plastycznymi czy dyskursywnymi wypowiedziami autora „Kamienia na kamieniu” (gł. w wywiadach) na temat literatury.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (i pokryje koszty noclegów, wyżywiania, uroczystej kolacji oraz – częściowo – publikacji materiałów pokonferencyjnych). Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: olej2@poczta.onet.pl do końca maja 2016 r.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ.

Zaproszenie

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.