facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym…”

23 października 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka”. Wydarzenie to jest nawiązaniem do idei zapoczątkowanej podczas międzynarodowej konferencji nt. „Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego” inaugurującej działalność Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Celem konferencji jest próba podjęcia wspólnej refleksji na temat interdyscyplinarnego rozumienia pojęcia „kultura informacyjna”, a także możliwość konfrontacji rozwiązań teoretycznych z przykładami dobrych praktyk związanych z propagowaniem kultury informacyjnej w różnych obszarach życia społecznego.

Wydarzenie będzie transmitowane online przez Telewizję internetową Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorami są Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie CINiBA.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.