facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”

Katowice
06.12.2017 - 08.12.2017

Od 6 do 8 grudnia 2017 r. na Wydziale Filologicznym w Katowicach obywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”, której tematem będzie doświadczenie archiwum rozumiane w pierwszej kolejności jako różnorodność praktyk badawczych podejmowanych w ramach pracy nad dokumentami. Każde z takich działań nosi znamiona indywidualnego przeżycia. Pomiędzy badaczką/badaczem a cudzym zapisem tworzy się zamknięta oraz kameralna przestrzeń, w której odzyskuje się ślady innych, ale mimochodem zostawia się również własne. Organizatorzy spotkania zachęcają tym samym do podjęcia refleksji dotyczących m.in. znaczenia gestu odzyskiwania, gromadzenia, porządkowania i przechowywania rozmaitych zapisów, ale i do ponownego przedyskutowania strategii uhistoryczniania i konstruowania przeszłości, a także związanych z tym form oporu i represji. W polu zainteresowania badawczego znajdą się nie tylko archiwa, ale również tworzący je praktycy oraz ich podmioty, m.in. zagadnienie szeroko rozumianej intymności (w) archiwum, kryzysu pamięci i historii, materialności tekstu i ciała, performatywności archiwum oraz złożonego statusu badaczki/badacza.

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą zatem następujące kwestie:

 • a/polityczność archiwum,
 • granice i topografia archiwum,
 • somatyczność pisma/somatyczność archiwum,
 • ciało – archiwum – dokument,
 • archiwum jako fantazmat początku,
 • kryzys świadectwa: prawda, pamięć i archiwum,
 • archiwum: wykluczenie czy ocalenie?
 • autor/ka i archiwum,
 • autorstwo w studiach nad archiwami,
 • prywatne archiwum,
 • fantazmat tekstu idealnego – czystopis,
 • etyka lektury (cudzego zapisu),
 • tekst i kontekst (różne formy zapisu),
 • archiwista a kolekcjoner,
 • gromadzenie, przechowywanie, zbieranie (teoria, praktyka, polityka),
 • polityka pamięci, przemysł pamięci, instytucjonalizacja,
 • ślad, artefakt, pamiątka, dokument,
 • digitalność archiwum,
 • „ślady” po Zagładzie,
 • hermeneutyka archiwum.


Chęć udziału w konferencji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.archiwum@gmail.com do 15 września. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • tytuł wystąpienia,
 • krótki abstrakt, zawierający informację o zawartości referatu,
 • krótką notę biograficzną, zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy i profil badawczy,
 • numer telefonu oraz adres e-mail do korespondencji,

Opłata konferencyjna w wysokości 450 złotych obejmuje koszty związane z organizacją konferencji (materiały konferencyjne), wyżywienie oraz druk publikacji pokonferencyjnej. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego.

Zaproszenie (pdf)

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.