facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Antologia literacka…”

18 i 19 listopada 2015 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku”.

Antologia to jedna z form bloku silva o kapitalnym znaczeniu dla współczesnej kultury. Rozpoznanie Władysława Tatarkiewicza, „epoka nasza jest epoką antologii”, wyartykułowane w latach 80. ubiegłego wieku, przez ostatnie dziesięciolecia nie straciło, a może – co potwierdzałby gwałtowny przyrost liczby antologii na przełomie XX i XXI wieku – zyskało tylko na aktualności. Antologia, pomyślana jako remedium na mnogość tekstów kultury, sama staje się dziś narzędziem wielogłosowości, coraz wyraźniej imienną (liczne e-antologie i tzw. antologie osobiste) „odpowiedzią” na dyskusje toczące się wokół kanonu. Organizatorzy konferencji chcieliby przyjrzeć się przede wszystkim współczesnym antologiom literackim (z przełomu XX i XXI wieku), nie rezygnując jednak z kontekstu historycznego, pozwalającego uchwycić i zrozumieć zachodzące zmiany.

Wśród proponowanych zagadnień znajdą się m.in.:

  • współczesna antologia na tle historii form bloku silva;
  • transdyscyplinarna teoria gatunku: antologia jako kolekcja, archiwum, muzeum literackie;
  • antologista – status, zadania i możliwości; repetycja a kreacja; antologia a intertekstualność;
  • antologia w życiu kulturalno-społecznym: polityczność antologii; antologia a narracja historycznoliteracka; problematyka wyboru i antywyboru (kanonu i antykanonu); wkład w kształtowanie wspólnot symbolicznych; kanony „imienne”;
  • rola antologii na współczesnym rynku książki; przyrost liczby antologii – analiza uwarunkowań zjawiska;
  • wpływ nośnika na formę antologii, rodzaj prezentowanych tekstów, a także na pozycję antologisty, miejsce wyznaczone odbiorcy, zasięg oddziaływania; e-antologia a kuratorstwo cyfrowe i popularne internetowe „zbieractwo”.

 

Organizatorami wydarzenia są: Zakład Teorii Literatury i Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN oraz Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.