facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa "Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku"

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Śląski Kurator Oświaty i Fundacja dla Śląska zorganizowali  20 marca 2009 r. w sali Sejmu Śląskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Ogólnopolską Konferencję Naukową Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku. Jubileusz 80-lecia. Celem konferencji było podjęcie naukowego dyskursu na temat Historii, instytucjonalizacji i perspektyw kształcenia nauczycieli na Śląsku. W konferencji dominowały wspomnienia, refleksje, odbyła się też debata pedagogiczna.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Narodowej, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wojewoda Śląski, JE Arcybiskup Metropolita Katowicki, Marszałek Sejmiku Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Katowice oraz dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Karta informacyjna word

Karta zgłoszenia word

Plan konferencji word

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.