facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza konfliktu”

MISHUŚ

Koło Naukowe WolnoMISHlicieli UŚ we współpracy z Radą Samorządu Studenckiego MISH UŚ organizują Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Oblicza konfliktu”, która odbędzie się 7 i 8 maja 2013 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. W inauguracji wydarzenia udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów nauk humanistycznych oraz społecznych. Jej celem jest podjęcie refleksji dotyczącej konfliktu – zjawiska wszechobecnego w codziennej rzeczywistości. Spotkanie ma być okazją do przyjrzenia się tej problematyce, szczególnie wyzwaniom i sporom, które niesie ze sobą współczesność – konflikty w świecie polityki, nauki, sztuki, kultury, etyki, prawa i innych dziedzin.

Proponowane zagadnienia:

 1. Spór o metodę. Czy istnieją granice w humanistyce?
 2. Konflikt interesów w relacjach: państwa członkowskie – Unia Europejska. Gdzie leżą granice suwerenności?
 3. Czym jest racja stanu? Konflikt wspólnoty ideologicznej i wspólnoty interesu.
 4. Czy humanitaryzm jest w konflikcie z porządkiem publicznym? Jaki jest wpływ współczesnego systemu kar na przestrzeganie prawa.
 5. Jednostka a społeczeństwo. Gdzie leżą granice wolności?
 6. Konflikt płci. Jak postrzegana jest emancypacja współczesnej kobiety?
 7. Feminizm dziś. Spór o tradycyjne wartości.
 8. Komiks a literatura – rywale czy przyjaciele?
 9. Dwa oblicza wojny. Kulturowa rola konfliktów zbrojnych.
 10. Wokół interpretacji konsumpcjonizmu. Gdzie są wartości współczesnego świata?
 11. Prawa autorskie a oczekiwania społeczeństwa. Kto ma rację we współczesnej walce o kulturę przyszłości?
 12. Czy istnieje konflikt pomiędzy kulturą popularną i kulturą wysoką?
 13. Dylematy postmodernizmu – czy relatywizm jest zagrożeniem? Obrona i krytyka.

Przewidywany czas wystąpienia to 15–20 minut. Propozycje tematów oraz abstraktów można przesyłać na adres e-mail: obliczakonfliktu@gmail.com do 5 kwietnia (tekst do 1500 znaków ze spacjami, czcionka: Times New Roman 12, interlinia: 1,5) wraz z danymi – imieniem i nazwiskiem, uczelnią, numerem telefonu. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji będzie podana 12 kwietnia.

Honorowy patronat nad konferencją objął prorektor ds. kształcenia i studentów, dyrektor MISH prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie: www.facebook.com/events/522567127794602.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.