facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Głos – Komunikacja – Media”

W piątek 17 kwietnia 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się druga Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Głos – Komunikacja – Media”. Organizatorami spotkania są: Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych.

Obrady stanowić mają dyskurs nad przemianami współczesnej komunikacji, ewolucją mediów oraz badaniami poświęconymi emisji i higienie głosu. Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele różnych środowisk studenckich i akademickich – językoznawcy, literaturoznawcy, logopedzi, socjologowie, kulturoznawcy, medioznawcy, pedagodzy i psychologowie.

Obrady prowadzone będą w  ramach trzech paneli tematycznych:

  • Głos,
  • Komunikacja,
  • Media.
     

W ramach konferencji planowane są przede wszystkim wystąpienia w postaci posterów. Sesja posterowa zostanie poprzedzona krótką prezentacją każdego z posterów. Dodatkowo odbędą się również wystąpienia referatowe, prezentacja każdego z nich powinna zająć 15 minut.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Do czynnego udziału zachęcają przede wszystkim studentów i doktorantów. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gloskomunikacjamedia@gmail.com do 27 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje: www.facebook.com.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.