facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska debata na temat standardów kształcenia lektorów języka polskiego jako obcego

28 stycznia 2014 r. w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się spotkanie przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce zajmujących się kształceniem cudzoziemców oraz edukowaniem nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ gościć będą wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika (Toruń), Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Poznań), Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków). Celem spotkania będzie między innymi wypracowanie wysokich standardów opartych na jednolitych kryteriach programów dla studiów podyplomowych nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, tak by kształciły kompetentnych nauczycieli, lektorów i animatorów kultury.

Debata jest wspólną inicjatywą Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.