facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.: na pełnienie funkcji specjalist, JURY w konkursie LAG ARENA na stworzenie gry przez ucziów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.