facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogłoszenia – archiwum

Ogłoszenia archiwum

 

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer nr rej. SK 45694


Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lublin nr rej. SK 1203F


Konkurs ofert na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6


ikona pdf Informacja o wyborze partnera ponadnarodowego spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER (plik pdf, 365 kB)


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10 „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w obszarze emocjonalno-społecznym" (plik doc)

Informacja o wyborze Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10:
 
Uniwersytet Śląski otrzymał jedną ofertę zgłoszenia Partnerstwa  w ramach wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w obszarze emocjonalno-społecznym". Dnia 13 grudnia 2017 r. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z ofertą i przeprowadzonym głosowaniu, jednogłośną decyzją postanowiła wybrać ofertę i zaproponować Partnerstwo Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.


Uniwersytet Śląski ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lublin nr rej. KAN 959A


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza zaproszenie do negocjacji na kupno nieruchomości usytuowanej w Katowicach-Szopienicach przy ul. Wiosny Ludów


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza drugi konkurs na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b. Pisemne oferty przyjmowane są do 28 września 2018 roku do godz. 9.30.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b. Pisemne oferty przyjmowane są do 12 lipca 2018 roku do godz. 9.30.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19. Pisemne oferty przyjmowane są do 7 czerwca 2018 roku do godz. 9.30.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2 (pdf, 1,86 MB)


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lublin nr rej. KAN 959A


 

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do udziału w negocjacjach ceny zakupu nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2 – archiwum (plik docx)


Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6


Drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 6


Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 6


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (docx)


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza trzecie postępowanie (negocjacje) na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Szkolnej 7


Uniwersytet Śląski ogłasza wolę najmu powierzchni pod montaż bankomatu na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (docx)


Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Citroen Nysa C-15D


Uniwersytet Śląski ogłasza drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ulicy Szkolnej 7


Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Citroen Nysa C-15D


Uniwersytet Śląski ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ulicy Szkolnej 7


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Katowicach poszukuje pracownika Centrum Rozliczeniowego

(zgłoszenia do 31 stycznia 2017 roku)


Konkurs na wynajem powierzchni w budynku byłej stołówki akademickiej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego

(zgłoszenia do 22 grudnia 2016 roku) 

Powtórny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19
(zgłoszenia do 20 grudnia 2016 r.) 

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu badawczego OPUS 7 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  (plik pdf)
(zgłoszenia do 30 listopada 2016 r.)

Uniwersytet Śląski ogłasza drugi konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku stołówki akademickiej w Sosnowcu przy ul. Suchej 7 
(zgłoszenia do 28 listopada 2016 roku)

Uniwersytet Śląski ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19
(zgłoszenia do 21 listopada 2016 roku) 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Katowicach poszukuje pracownika Centrum Rozliczeniowego
(zgłoszenia do 18 listopada 2016 roku)

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych p.n.: na pełnienie funkcji specjalisty, JURY w konkursie LAG ARENA na stworzenie gry przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego  w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” 

Nabór wniosków do programów TEAM, HOMING PLUS, POMOST i KOLUMB

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert  na wynajem pomieszczenia klubu studenckiego z funkcją bufetu zlokalizowanego w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.: na pełnienie funkcji specjalist, JURY w konkursie LAG ARENA na stworzenie gry przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.: na przeprowadzenie wykładu dotyczącego procesu wydawniczego gier, rodzajach wsparcia wydawniczego oraz o self-publishingu w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.: na przeprowadzenie wykładu dotyczącego samodoskonalenia się zawodowego w zakresie związanym z tworzeniem gier w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

Możliwość wynajęcia miejsca w pokojach nowo oddanego niewielkiego 'domu studenckiego' położonego w obrębie budynku przy ul. Teatralnej 17B w Katowicach

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.: na przeprowadzenie wykładu dotyczącego procesu wydawniczego gier, rodzajach wsparcia wydawniczego oraz o self-publishingu w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert, na wynajem powierzchni użytkowej w budynku stołówki akademickiej w Sosnowcu przy ul. Suchej 7

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza wolę wynajęcia pomieszczeń na Osiedlu Akademickim w Cieszynie w Domu Studenta „Uśka” przy ul. Bielskiej 66 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia klubu studenckiego w tym działalności gastronomicznej

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach- Szopienicach przy ul. Wiosny Ludów

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza wolę wynajęcia pomieszczeń na Osiedlu Akademickim w Cieszynie w Domu Studenta „Uśka” przy ul. Bielskiej 66 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia klubu studenckiego w tym działalności gastronomicznej

Unieważnienie konkursu na wybór partnera

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach - Szopienicach przy ul. Wiosny Ludów

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko koordynator administracyjno-finansowy do obsługi projektu europejskiego

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko koordynator administracyjno-finansowy do obsługi projektu europejskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny trzeci konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej

Uniwersytet Śląski ogłasza pisemny drugi konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(projekt umowy)

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 14

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach priorytetu IX Włączenie Społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/PRP/POWER/3.1/2015

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do składania ofert kupna nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza wolę wynajęcia pomieszczeń na Osiedlu Akademickim w Katowicach Ligocie w Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia klubu studenckiego w tym działalności gastronomicznej

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia restauracji zlokalizowanego w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 6
(projekt umowy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza wolę wynajęcia pomieszczeń na Osiedlu Akademickim w Katowicach Ligocie w Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia klubu studenckiego w tym działalności gastronomicznej

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert, na wynajem powierzchni użytkowej w budynku byłej stołówki akademickiej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 14
(projekt umowy)

Programy międzynarodowe - terminy składania wniosków

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert dotyczących wyboru na stanowisko Specjalista ds. Ewaluacji i Monitoringu

Unieważnienie zaproszenia do składania ofert dotyczących wyboru na stanowisko Koordynator Administracyjny

Zaproszenie do składania ofert na usługę - „Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu” w projekcie „Nowa jakość edukacji - bezpieczeństwo wewnętrzne”
- Załącznik

Zaproszenie do składania ofert na usługę - „Koordynator administracyjny” w projekcie „Nowa jakość edukacji - bezpieczeństwo wewnętrzne”
- Załącznik

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Szkolnej 7

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii przy ul. Uniwersyteckiej 4

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do składania ofert kupna nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Szkolnej 7

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Wydziału Filologicznego przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Wydziału Filologicznego przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni zlokalizowanej w budynku Wydziału Filologicznego przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60
(projekt umowy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Szkolnej 7

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni zlokalizowanych w budynku Wydziału Filologicznego przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu

Konkurs na kandydatów na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy kończące kursy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) na terenie województwa śląskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Szkolnej 7

Kurs pedagogiczny na Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert  na wynajem powierzchni użytkowej w budynku stołówki Osiedla Akademickiego w Katowicach Ligocie przy ul. Studenckiej 20 (projekt umowy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Szkolnej 7

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert  na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie
- Załącznik (projekt umowy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza trzeci konkurs ofert na wyłonienie dzierżawcy Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanego w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56
- Załącznik (projekt umowy)

Drugi konkurs ws. najmu restauracji w Cieszynie
(załącznik – umowa najmu)

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach prowadzący projekt  „GEOFUTURE – Geofizyka w gospodarce przyszłości” – zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Geofizyka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia restauracji zlokalizowanego w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 6
- Załącznik (projekt umowy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia zlokalizowanego w budynku Wydziału Filologicznego przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia stołówki zlokalizowanego w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66
- Załącznik (projekt umowy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza drugi konkurs ofert na wyłonienie dzierżawcy Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanego w Szczyrku przy
ul. Olimpijskiej 56

- Załącznik (projekt umowy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza drugi konkurs ofert na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Załącznik (projekt umowy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert na wyłonienie dzierżawcy Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanego w Szczyrku przy ul. Olimpijskiej 56
- Załącznik (projekt umowy)

Unieważnienie wyników postępowania konkursowego na najemcę bufetu w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert na wyłonienie najemcy miejsc parkingowych /parkingu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11b
- Załącznik nr 1 (projekt umowy)
- Załącznik nr 2

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach przy ul. Bankowej 11
- Załącznik (projekt umowy)

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14
- Załącznik (projekt umowy)

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na składanie ofert dotyczących organizacji warsztatów z przedsiębiorczości dla uczestników projektu "Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH"

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej 8 (UWAGA przedłużenie terminu składania ofert)

Uniwersytet Śląski ogłasza trzeci konkurs ofert, na wynajem powierzchni użytkowej w budynku stołówki Osiedla Akademickiego w Katowicach Ligocie przy ul. Studenckiej 20

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Załącznik (projekt umowy)

Uniwersytet Śląski ogłasza drugi konkurs ofert, na wynajem powierzchni użytkowej w budynku stołówki Osiedla Akademickiego w Katowicach Ligocie przy ul. Studenckiej 20
- Załącznik (projekt umowy)

Drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy zbiegu ulic Bankowej i Uniwersyteckiej

Wykład gościnny/spotkanie Role Models - dzielenie się doświadczeniem w zakresie prowadzenia własnej firmy w ramach projektu „Przedsiębiorczość Akademicka na START”

Świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Przedsiębiorczość akademicka na START” wizytujących przedsiębiorstwa spin off/spin out oraz jednostki otoczenia biznes

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert, na wynajem powierzchni użytkowej w budynku stołówki Osiedla Akademickiego w Katowicach Ligocie przy ul. Studenckiej 20
- Załącznik (projekt umowy)

Rozstrzygnięcie konkursu na wyłonienie najemcy bufetu na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul Będzińskiej 60

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza drugi pisemny  konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej 8
(publiczne otwarcie ofert nastąpi 14 marca 2013 r. o godz.12.00)

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b

Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy zbiegu ulic Bankowej i Uniwersyteckiej

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul Będzińskiej 60
- Załącznik (projekt umowy)

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert, na organizację miejsc postojowych na terenie niezabudowanych części nieruchomości usytuowanych w Sosnowcu przy ul. Żytniej 10-12
- Załącznik (projekt umowy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 68. Dokonano wyboru firmy, którą jest NZOZ "Przychodnia Akademicka" Stanisław Bochenek Spółka Jawna.

Wyniki zapytań ofertowych składanych w ramach programu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”:
- Doradztwo prawne
- Księgowość
- Szkolenia 
Promocja projektu - zaprojektowanie materiałów promocyjnych
Promocja projektu - wydruk

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego w sprawie zaprojektowania oraz wydruku materiałów promocyjnych w ramach projektu Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach informuje, iż dokonał wyboru najemcy budynku byłej stołówki przy ul. Roździeńskiego 14 w Katowicach, którym jest Silesian Investment Center Sp. z o.o.

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej 8

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul Będzińskiej 60
- Załącznik (projekt umowy)

Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej 8
(publiczne otwarcie ofert nastąpi 4 lutego 2013 r.)

Zaproszenie do składania oferta na realizację usługi: Wykład gościnny/spotkanie Role Models - dzielenie się doświadczeniem w zakresie prowadzenia własnej firmy w ramach projektu Przedsiębiorczość Akademicka na START

Uniwersytet Śląski zaprasza do składania ofert na zainstalowanie systemu drukowania i kopiowania w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego

Wynajem pomieszczeń w obiekcie stołówki zlokalizowanej w Sosnowcu, przy ul. Suchej 7c z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia klubu studenckiego, w tym działalności gastronomicznej
(zgłoszenia do 6 września 2012 r.)

Wytworzenie elektronicznych wersji „Przewodnika Dobrych Praktyk Przedsiębiorczości Akademickiej”
(zgłoszenia do 6 września 2012 r.)

Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla beneficjentów projektu "Przedsiębiorczość Akademicka na START"

Zapytanie ofertowe dotyczące wytworzenia elektronicznych wersji Przewodnika Dobrych Praktyk Przedsiębiorczości Akademickiej dla beneficjentów projektu "Przedsiębiorczość Akademicka na START"

Uniwersytet Śląski ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 68

Uniwersytet Śląski ogłasza wolę wynajęcia budynku byłej stołówki zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Studencka 20 (dawna stołówka) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 

Uniwersytet Śląski ogłasza wolę wynajęcia budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Studencka 19 (dawny DS 3), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Uniwersytet Śląski ogłasza wolę wynajęcia budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Studencka 22 (dawna pralnia), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Informacja o możliwości składania ofert cenowych na wykonanie tablicy informacyjnej ramach projektu:"Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach"

Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi

Informacja w sprawie zapytań ofertowych składanych w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Informacja o możliwości składania ofert cenowych na realizację "Wykładu gościnnego/spotkania Role Models - dzielenie się doświadczeniem w zakresie prowadzenia własnej firm" w ramach projektu: "Przedsiębiorczość Akademicka na START"

Informacja o możliwości składania ofert na usługę szkoleniową w ramach projektu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"

Informacja o możliwości składania ofert na przeprowadzenie usług doradztwa w zakresie księgowości w ramach projektu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"

Informacja o możliwości składania ofert na przeprowadzenie doradztwa prawnego i w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach projektu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"

Informacja o możliwości składania ofert na zaprojektowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"

Informacja o możliwości składania ofert cenowych na wykonanie projektu graficznego oraz emisję artykułu sponsorowanego w ramach projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach"

Informacja o możliwości składania ofert cenowych na wykonanie projektu graficznego oraz emisję reklamy w ramach projektu: "Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)"

Informacja o możliwości składania ofert cenowych na przygotowanie i druk publikacji pt. „Diagnoza problemów i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach”
Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Informacja o możliwości składania ofert cenowych na świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu: "Przedsiębiorczość akademicka na START" wizytujących przedsiębiorstwa spin off/spin out oraz jednostki otoczenia biznesu

Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Chabrowej 1–3 w Bornem Sulinowie

Zaproszenie do złożenia oferty na najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Szkoły Zarządzania w Chorzowie

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 1 oraz nr 2 z dnia 15.05.2012, dotyczącego składania ofert przez osoby fizyczne zainteresowane pracą na umowę cywilnoprawną w zakresie badań IDI oraz SI, w ramach projektu „Śląskie Wyzwania”.

Informacja o możliwości składania ofert na usługę szkoleniową w ramach projektu "Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH"

Składanie ofert na stanowisko: osoba do obsługi systemu kampanii społecznościowej

Informacja dotycząca materiałów w przerobie

Kurs pedagogiczny na WNS

Kurs języka ESPERANTO dla pracowników wyższych uczelni Polski

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko w Gabinecie Rektora w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
(zgłoszenia do 15 marca 2012 r.)

Post-doctoral positions at The VŠB - Technical University of Ostrava

Sąd Okręgowy w Gliwicach ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu doc
- zarządzenie nr O. Kdr. 181-39/11 doc

Uniwersytet Śląski w Katowicach informuje, iż dokonał wyboru najemców bufetów studenckich i pracowniczych

Uniwersytet Śląski ogłasza wolę wynajęcia budynku byłej stołówki zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 14, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
- Wzór umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia o konkursie
- Plan sytuacyjny

Wybór najemcy – prowadzenie usług parkingowych w kwadracie ulic: Uniwersytecka, Bankowa, Moniuszki, Chełkowskiego

Zapytanie ofertowe 
W związku z realizacją projektu „Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” nr umowy: UDA POKL.07.02.01-24-028/09-00 Uniwersytet Śląski - Partner Projektu zaprasza do składania ofert osoby fizyczne zainteresowane pracą na umowę cywilnoprawną w zakresie:
Realizacja 240 bezpośrednich wywiadów w ramach badania B3 „Ocena stopnia integracji funkcjonujących w Katowicach systemów wsparcia społecznego”

Zapytanie ofertowe 
W związku z realizacją projektu „Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” nr umowy: UDA POKL.07.02.01-24-028/09-00 Uniwersytet Śląski – Partner Projektu zaprasza do składania ofert osoby fizyczne zainteresowane pracą na umowę cywilnoprawną w zakresie:
1. Weryfikacja danych instytucjonalnych i kryteriów ich porządkowania w bazie danych zawierającej informacje o problemach i świadczeniach społecznych klientów MOPS.
2. Kodowanie danych instytucjonalnych pozyskanych z MOPS do komputerowej bazy danych w formacie Acces lub D-base, służącej do mapowania problemów społecznych w programie ArcGIS (GisMap)

Zapytanie ofertowe 
W związku z realizacją projektu „Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” nr umowy: UDA POKL.07.02.01-24-028/09-00 Uniwersytet Śląski – Partner Projektu zaprasza do składania ofert osoby fizyczne zainteresowane pracą na umowę cywilnoprawną w zakresie:
Realizacja 2000 ankiet z uczniami w wylosowanych szkołach i wskazanych klasach w Katowicach – w ramach badania B5 „Monitoring problemów uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej”

Uruchomienie kolejnego konkursu w ramach Funduszu Stypendialnego (zgłoszenia do 1 listopada 2011 r.)

Nabór na wykonanie banerów internetowych do projektu DoktoRIS

Nabór na wykonanie projektu graficznego projektu i materiałów promocyjnych dla projektu DoktoRIS

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi - obsługa platformy e-learning dla projektu pt.: „DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko - osoba do obsługi systemu aplikacyjnego wniosków oraz strony www w projekcie pt.: „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi - utworzenie platformy e-learning dla projektu pt.: „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi - wykonanie strony Internetowej dla projektu pt.: „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi - utworzenie systemu obsługi i oceny wniosków (generator aplikacyjny) w projekcie pt.: „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko - Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji realizacji projektu pt.: „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH”

Najem części nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie usług parkingowych (położonych w kwadracie ulic: Uniwersytecka, Bankowa, Moniuszki, Chełkowskiego) – wersja PDF.
Wzór umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia o konkursie doc
Załącznik – mapa pdf . Zgłoszenia do 30 listopada 2011 r.

Uniwersytet Śląski informuje, że postępowanie dotyczące wyboru najemcy nieruchomości na prowadzenie usług parkingowych ogłoszone 17 sierpnia 2011 roku zostało unieważnione

Wnioski do MNiSW o przyznanie środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz na inwestycje budowlane (15 lipca 2011 r.)

Aktywizacja postaw przedsiębiorczych w CITT Politechniki Śląskiej - szkolenie dla pracowników i doktorantów (projekt zakończony w maju 2011 r.)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program wspierania nauki 2010

Konkurs na nową siedzibę Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Oferta stypendialna w Instytucie Fizyki UŚ (zgłoszenia do 15.06.2011)

Najem pomieszczeń na prowadzenie restauracji hotelowej w budynku Hotelu Asystenckiego „Zajazd Academicus” przy ul. Paderewskiego 6 w Cieszynie

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji przy ul. Bielskiej 62 w Cieszynie

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Wydziału Radia i Telewizji w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1B

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu przy ul. gen. Grota-Roweckiego 5

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 1

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku rektoratu w Katowicach, przy ul. Bankowej 12 

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach, przy ul. Bankowej 14

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 26–28

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach – Instytut Informatyki w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Szkoły Zarządzania w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60

Najem nieruchomości na prowadzenie usług parkingowych

Uniwersytet Śląski ogłasza wolę wynajęcia budynku byłej stołówki zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 12, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 4

Najem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego i pracowniczego w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 53

W związku z realizacją projektu Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach Nr umowy: UDA POKL.07.02.01-24-028/09-00 Uniwersytet Śląski-Partner Projektu zaprasza do składania ofert osoby fizyczne zainteresowane pracą na umowę cywilnoprawną w zakresie dwóch zadań: zbierania i porządkownia danych statystycznych za 2010 rok z kartotek następujących Instytucji objętych badaniem oraz przeprowadzenia wstępnej analizy kart inwentaryzacyjnych i arkuszy kodowych z danymi statystycznymi. Więcej

 Europejski program studiów magisterskich w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji

Staże pedagogiczne przyszłych nauczycieli w szkołach europejskich

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.