facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Archiwum - Oferty pracy i konkursy na stanowiska innych uczelni

Ogłoszenia o pracy

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Technologii Chemicznej w zakresie technologii materiałów, nanomateriałów, kompozytów, polimerów oraz elektrochemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Teoretycznej w zakresie chemii teoretycznej i obliczeniowej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie strukturalnej dyfraktometrii proszkowej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Analitycznej w zakresie chemii bioanalitycznej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie fizyki chemicznej i biospektroskopii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Środowiska w zakresie katalizy środowiskowej i spektroskopii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii medycznej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie chemii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem elektrochemii do pracy w projekcie NCN OPUS 13 pt. „Synteza i charakterystyka nowych biomateriałów na bazie trójwymiarowych (3D) wielofunkcyjnych podłoży tytanowych”:

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Dydaktyki Chemii w zakresie dydaktyki chemii ze specjalnością: dydaktyka chemii, chemia ciała stałego i spektroskopia:

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Metod Obliczeniowych Chemii w zakresie chemii teoretycznej i obliczeniowej:

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii organicznej:

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora (typu post-doc) na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie fizykochemii ciała stałego do realizacji projektu NCN SONATA BIS 7 pt. „Elektroprotyczne i redoksowe mechanizmy aktywacji prekursorów reaktywnych form tlenu na nieorganicznych mimetykach katalazy lub peroksydazy”:


Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia 2018 roku.


Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie spektroskopii oscylacyjnej do pracy w projekcie POLONEZ 2


Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca 2018 roku.


 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii organicznej


Zgłoszenia przyjmowane są do 12 stycznia 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie Chemii koordynacyjnej


Zgłoszenia przyjmowane są do 12 stycznia 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Technologii Chemicznej w zakresie chemii i technologii materiałów oraz katalizy


Zgłoszenia przyjmowane są do 12 stycznia 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii biologicznej/chemii bionieorganicznej


Zgłoszenia przyjmowane są do 12 stycznia 2018 roku.


 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii organicznej, chemii medycznej i biologii chemicznej do pracy w projekcie NCN SYMFONIA 2 pt. „Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko”


Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie fizykochemii organicznej:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie spektroskopii oscylacyjnej i chemii medycznej:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Technologii Chemicznej w zakresie katalizy i chemii materiałów:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii organicznej i biologii molekularnej:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Technologii Chemicznej w zakresie analizy termicznej i charakterystyki porowatości nanomateriałów:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie fizykochemii powierzchni:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Dydaktyki Chemii w zakresie dydaktyki chemii szkoły wyższej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii koordynacyjnej i magnetochemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia 2017 roku.


 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie chemii ciała stałego i spektroskopii:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii spożywczej:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie spektroskopii molekularnej:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie, chemii medycznej i biochemii:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie stereokontorowanej syntezy organicznej:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii organicznej i biospektroskopii NMR:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Technologii Chemicznej w zakresie technologii materiałów i katalizy:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Ogrodzie Botanicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa:

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki – w zakresie językoznawstwa:

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki – w zakresie językoznawstwa:

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki – w zakresie literaturoznawstwa:

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 czerwca 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki – w zakresie językoznawstwa:

(Zgłoszenia przyjmowane są do 2 czerwca 2017 roku). Konkurs decyzją prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej UJ został zamknięty. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki – w zakresie językoznawstwa:

(Zgłoszenia przyjmowane są do 2 czerwca 2017 roku). Konkurs decyzją prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej UJ został zamknięty.  


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii bionieorganicznej:


Zgłoszenia przyjmowane są do 12 maja 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie elektrochemii

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (ze stopniem doktora habilitowanego) w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa:


Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie biochemii, chemii medycznej i biologii komórki do pracy w projekcie NCN SYMFONIA 2 pt. „Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko”:


Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii nieorganicznej do pracy w projekcie NCN OPUS 8 pt. „Poszukiwanie nowych multifunkcjonalnych magnesów molekularnych”:


Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lutego 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego ze stopniem doktora na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie fizykochemii polimerów,  do realizacji projektu NCN OPUS 9 pt. „Skoniugowane nanoszczotki polimerowe – struktura molekularna a właściwości optyczne i elektryczne”:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 stycznia 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa:

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 stycznia 2017 r.


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (ze stopniem doktora habilitowanego) w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych na Wydziale Polonistyki – w zakresie literaturoznawstwa:

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 stycznia 2017 roku

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie fizykochemii powierzchni
Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
(zgłoszenia do 6 grudnia 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii ciała stałego i spektroskopii oscylacyjnej
Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
(zgłoszenia do 6 grudnia 2016 roku)

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza trzy konkursy na stanowisko asystenta naukowego na Wydziale Chemii UJ w zakresie chemii (finansowane z funduszy KNOW)

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
(zgłoszenia do 13 września 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii bionieorganicznej i biomedycznej

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
Treść ogłoszenia word (plik w wersji word)
(zgłoszenia do 19 sierpnia 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii powierzchni i materiałów

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
(zgłoszenia do 13 września 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie fotokatalizy heterogenicznej

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
(zgłoszenia do 13 września 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii ciała stałego i mikroskopii elektronowej

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
Treść ogłoszenia word (plik w wersji word)
(zgłoszenia do 19 sierpnia 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie strukturalnej dyfraktometrii proszkowej

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
Treść ogłoszenia word (plik w wersji word)
(zgłoszenia do 19 sierpnia 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Analitycznej w zakresie chemii bioanalitycznej

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
(zgłoszenia do 13 września 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie fizyki chemicznej i spektroskopii molekularnej

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
Treść ogłoszenia word (plik w wersji word)
(zgłoszenia do 19 sierpnia 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Technologii Chemicznej w zakresie technologii materiałów i nanomateriałów oraz elektrochemii

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
Treść ogłoszenia word (plik w wersji word)
(zgłoszenia do 19 sierpnia 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie biofizyki i fizyki medycznej

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
Treść ogłoszenia word (plik w wersji word)
(zgłoszenia do 19 sierpnia 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Analitycznej w zakresie chemii analitycznej

Treść ogłoszenia pdf (plik w wersji pdf)
Treść ogłoszenia word (plik w wersji word)
(zgłoszenia do 19 sierpnia 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie stereokontrolowanej syntezy związków organicznych

Treść ogłoszenia pdf (dokument w wersji pdf)
Treść ogłoszenia doc (dokument w wersji doc)
(zgłoszenia do 19 sierpnia 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie fizykochemii organicznej

Treść ogłoszenia pdf (dokument w wersji pdf)
Treść ogłoszenia doc (dokument w wersji word)
(zgłoszenia do 19 sierpnia 2016 roku)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Performatyki w zakresie literaturoznawstwa

Treść ogłoszenia.doc  (dokument w wersji pliku Word)
(zgłoszenia do 2 sierpnia 2016 roku)  

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teorii Literatury

Treść ogłoszenia.doc  (dokument w wersji pliku Word)
(zgłoszenia do 21 lipca 2016 roku)  

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Środowiska w zakresie fizykochemii zjawisk powierzchniowych w chemii środowiska
(zgłoszenia do 5 lipca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie technik obrazowania spektroskopowego i biospektroskopii
(zgłoszenia do 5 lipca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii sieci metalo-organicznych MOF
(zgłoszenia do 5 lipca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii bionieorganicznej i biomedycznej
(zgłoszenia do 5 lipca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Technologii Chemicznej w zakresie chemii i technologii materiałów, nanomateriałów i nanokompozytów oraz technologii magazynowania energii
(zgłoszenia do 5 lipca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Środowiska w zakresie badań procesów międzyfazowych o istotnym znaczeniu dla chemii środowiska
(zgłoszenia do 5 lipca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teorii Literatury w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 3 czerwca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teorii Literatury w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 3 czerwca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teorii Literatury w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 3 czerwca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Performatyki w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 3 czerwca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 3 czerwca 2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego w zakresie językoznawstwa
(zgłoszenia do 28.04.2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego w zakresie językoznawstwa
(zgłoszenia do 28.04.2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teatru i Dramatu w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 28.04.2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teatru i Dramatu w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 28.04.2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Historii Języka i Dialektologii
(zgłoszenia do 18.03.2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego
(zgłoszenia do 21.01.2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych w zakresie kulturoznawstwa
(zgłoszenia do 21.01.2016 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teorii Komunikacji w zakresie językoznawstwa
(zgłoszenia do 22.12.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 18.12.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teorii Literatury w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 8.12.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 27.11.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego (Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie) w zakresie: językoznawstwa
(zgłoszenia do 27.11.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego
(zgłoszenia do 6.11.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teatru i Dramatu w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 22.10.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego
(zgłoszenia do 16.10.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Studium Pedagogicznym w zakresie psychologii
(zgłoszenia do 25.09.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy z doktoratem w Studium Pedagogicznym w zakresie psychologii
(zgłoszenia do 25.09.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Katedra Ukrainoznawstwa ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 4.09.2015 r.)

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Centrum Cyklotronowym Bronowice (CCB) 1FJ PAN
(zgłoszenia do 31.08.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do  4.09.2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Katedra Azji Wschodniej i Południowej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do  4.09.2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Katedra Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do  4.09.2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Katedra Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do  4.09.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Środowiska w zakresie katalizy środowiskowej i spektroskopii
(zgłoszenia do  14.09.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii medycznej i biologii chemicznej
(zgłoszenia do  14.09.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie biologicznej spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego
(zgłoszenia do  14.09.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie biofizyki i nanotechnologii
(zgłoszenia do  19.08.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie technik spektroskopii oscylacyjnej chemii biomedycznej
(zgłoszenia do  19.08.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza trzy konkursy na stanowisko asystenta naukowego na Wydziale Chemii UJ w zakresie chemii (finansowane z funduszy KNOW)
(zgłoszenia do  18.08.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Metod Obliczeniowych Chemii w zakresie chemii obliczeniowej
(zgłoszenia do  18.08.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie fizykochemii biomateriałów
(zgłoszenia do  18.08.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do  29.07.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, w ramach posiadanego etatu w Katedrze Kultury Bizantyńsko-Prawosławnej w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych Politycznych
(zgłoszenia do  27.07.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w ramach posiadanego etatu) w Katedrze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
(zgłoszenia do  27.07.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w ramach posiadanego etatu) w Zakładzie Systemu Finansowego Unii Europejskiej, w Instytucie Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
(zgłoszenia do  27.07.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w ramach posiadanego etatu) w Zakładzie Ameryki Łacińskiej, w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
(zgłoszenia do  27.07.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Krytyki Współczesnej w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do  7.07.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w ramach posiadanego etatu) w Katedrze Azji Wschodniej i Południowej, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
(zgłoszenia do  12.06.2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do  12.06.2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do  12.06.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do  12.06.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Międzykulturowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do  12.06.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do  12.06.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do  12.06.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego
(zgłoszenia do  12.06.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego
(zgłoszenia do  12.06.2015 r.)

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego
(zgłoszenia do  12.06.2015 r.)

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego ogłasza konkurs na stanowisko Manager Nauki
(zgłoszenia do  7.06.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii zeolitów i materiałów porowatych
(zgłoszenia do  5.06.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego w zakresie: językoznawstwa
(zgłoszenia do  15.05.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do  15.05.2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Azji Wschodniej i Południowej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych Politycznych 
(zgłoszenia do 11 maja 2015 r.) 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Amerykanistyki, w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
(zgłoszenia do 11 maja 2015 r.) 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kanady, w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
(zgłoszenia do 11 maja 2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Studiów Międzykulturowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego
(zgłoszenia do 10 kwietnia 2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 10 kwietnia 2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 13 lutego 2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do 13 lutego 2015 r.)

Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska dla doktorantów w projekcie pt. "Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych" finansowanym ze środków NCN
(zgłoszenia do 15 lutego 2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do 15 stycznia 2015 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do 15 stycznia 2015 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie syntezy asymetrycznej
(zgłoszenia do 31 grudnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie syntezy asymetrycznej
(zgłoszenia do 31 grudnia 2014 r.)

INT i BS PAN we Wrocławiu zatrudni pracownika technicznego w pracowni mikroskopii elektronowej w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy

The European University Association poszukuje pracownika na stanowisko PROJECT MANAGER (Energy field)
(zgłoszenia do 8 grudnia 2014 r.)

Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłasza konkurs otwarty: na stanowisko adiunkta (z możliwością powierzenia pełnienia obowiązków kierownika) w Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych
(zgłoszenia do 14 listopada 2014 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Europeistyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do 12 listopada 2014 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Europeistyki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – w ramach posiadanego etatu na zastępstwo
(zgłoszenia do 12 listopada 2014 r.)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Europeistyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do 12 listopada 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego (Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie) w zakresie: językoznawstwa
(zgłoszenia do 6 listopada 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego (Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie) w zakresie: językoznawstwa
(zgłoszenia do 6 listopada 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Technologii Chemicznej w zakresie katalizy i chemii materiałów
(zgłoszenia do 12 września 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Technologii Chemicznej w zakresie technologii materiałów i nanomateriałów oraz elektrochemii
(zgłoszenia do 12 września 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie badań przemian fazowych
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Środowiska w zakresie analityki środowiskowej
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie fizykochemii zjawisk międzyfazowych
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii nieorganicznej i chemii materiałów
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie fotokatalizy heterogenicznej
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii bionieorganicznej
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie krystalochemii i chemii biologicznej
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie strukturalnej dyfraktometrii proszkowej
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie inżynierii krystalicznej i dyfraktometrii monokrystalicznej
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii nieorganicznej, spektroskopii i modelowania molekularnego
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii biologicznej i bionieorganicznej
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza dwa konkursy na stanowisko asystenta naukowego na Wydziale Chemii UJ w zakresie chemii (finansowane z funduszy KNOW)
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie chemii materiałowej
(zgłoszenia do 29 sierpnia 2014 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy z doktoratem w Studium Pedagogicznym w zakresie psychologii
(zgłoszenia do 8 sierpnia 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy z doktoratem w Studium Pedagogicznym w zakresie pedagogiki
(zgłoszenia do 8 sierpnia 2014 r.)


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w zakresie integracji europejskiej, ustroju Unii Europejskiej oraz prawa Unii Europejskiej
(zgłoszenia do 31 lipca 2014 r.)


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w zakresie współczesnej kultury japońskiej oraz wykorzystania technologii sieciowych i medialnych w nauczaniu języka japońskiego
(zgłoszenia do 31 lipca 2014 r.)


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do 31 lipca 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu specjalizacja: koszykówka
(zgłoszenia do 31 lipca 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu specjalizacja: pływanie
(zgłoszenia do 31 lipca 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu specjalizacja: wioślarstwo
(zgłoszenia do 31 lipca 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu specjalizacja: piłka siatkowa
(zgłoszenia do 31 lipca 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu specjalizacja: nowoczesne formy gimnastyki - fitness
(zgłoszenia do 31 lipca 2014 r.)


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Katedra Ukrainoznawstwa ogłasza konkurs na stanowisko wykładowca ze stopniem doktora
(zgłoszenia do 25 lipca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego
(zgłoszenia do 11 lipca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Katedra Ukrainoznawstwa ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 11 lipca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Rosji i Europy Wschodniej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 11 lipca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do 11 lipca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 6 czerwca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 6 czerwca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 6 czerwca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 6 czerwca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do 6 czerwca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do 6 czerwca 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 6 czerwca 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 22 maja 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Performatyki w zakresie literaturoznawstwa - teatrologii
(zgłoszenia do 25 kwietnia 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Komparatystyki Literackiej w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 25 kwietnia 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie chemii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem elektrochemii
(zgłoszenia do 7 kwietnia 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Katedra Ukrainoznawstwa ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 4 kwietnia 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 4 kwietnia 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
(zgłoszenia do 28 marca 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Międzykulturowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie historii kulturowej i religijnej
(zgłoszenia do 7 lutego 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
(zgłoszenia do 7 lutego 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauki o polityce
(zgłoszenia do 31 stycznia 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Katedra Rosyjskiej Kultury Nowożytnej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie studiów nad mediami w Rosji
(zgłoszenia do 31 stycznia 2014 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Katedra Rosyjskiej Kultury Nowożytnej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nowożytnej kultury rosyjskiej oraz kultury życia gospodarczego w Rosji
(zgłoszenia do 31 stycznia 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego w zakresie: językoznawstwa
(zgłoszenia do 27 stycznia 2014 r.)


Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu
(zgłoszenia do 8 stycznia 2014 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teatru i Dramatu w zakresie: literaturoznawstwa - teatrologii
(zgłoszenia do 28 listopada 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teatru i Dramatu w zakresie: literaturoznawstwa - teatrologii
(zgłoszenia do 26 listopada 2013 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
(zgłoszenia do 15 listopada 2013 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
(zgłoszenia do 15 listopada 2013 r.)
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie nauki o polityce lub ekonomii
(zgłoszenia do 15 października 2013 r.)
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Metod Obliczeniowych Chemii w zakresie metod obliczeniowych chemii kwantowej
(zgłoszenia do 17 września 2013 r.)
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie krystalografii, krystalofizyki i rentgenografii
(zgłoszenia do 17 września 2013 r.)
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie syntezy organicznej
(zgłoszenia do 17 września 2013 r.)
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie chemii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem elektrochemii
(zgłoszenia do 17 września 2013 r.)
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Analitycznej w zakresie analizy przepływowej i elektrochemii
(zgłoszenia do 17 września 2013 r.)
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego na Wydziale Chemii UJ w Wydziałowej Pracowni Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w zakresie zastosowań metody NMR w badaniach strukturalnych i biomolekularnych
(zgłoszenia do 17 września 2013 r.)
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza trzy konkursy na stanowisko asysntenta naukowego na Wydziale Chemii UJ w zakresie chemii (finansowane z funduszy KNOW)
(zgłoszenia do 6 września 2013 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
(zgłoszenia do 5 września 2013 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
(zgłoszenia do 5 września 2013 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka japońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu
(zgłoszenia do 5 września 2013 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych, w Instytucie Nauk Politycznych i stosunków Międzynarodowych
(zgłoszenia do 4 września 2013 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiki UJ w Zakładzie Pedagogiki Szkoły Wyższej
(zgłoszenia do 2 września 2013 r.)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Filozofii w Zakładzie Ontologii
(zgłoszenia do 2 września 2013 r.)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Filozofii w Zakładzie Estetyki
(zgłoszenia do 2 września 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Religioznawstwa w Zakładzie Psychologii Religii w zakresie psychologii religii o specjalności duchowość oraz metodologia psychologii religii
(zgłoszenia do 2 września 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Filozoficznym w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji w zakresie kultury i tradycji kręgu świata arabskiego
(zgłoszenia do 2 września 2013 r.)


Praca na stanowisku research technician w San Sebastian w Hiszpanii


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii koordynacyjnej metali
(zgłoszenia do 23 sierpnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie chemii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem elektrochemii
(zgłoszenia do 23 sierpnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Analitycznej w zakresie analityki sądowej
(zgłoszenia do 23 sierpnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie chemii środowiska
(zgłoszenia do 23 sierpnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie chemii środowiska
(zgłoszenia do 23 sierpnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie chemii fizycznej
(zgłoszenia do 23 sierpnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Dydaktyki Chemii w zakresie dydaktyki chemii
(zgłoszenia do 23 sierpnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Dydaktyki Chemii w zakresie dydaktyki chemii
(zgłoszenia do 23 sierpnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Historii Języka i Dialektologii w zakresie: językoznawstwa
(zgłoszenia do 22 sierpnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego (Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie) w zakresie: językoznawstwa
(zgłoszenia do 22 sierpnia 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychofizjologii w zakresie psychofizjologii
(zgłoszenia do 5 sierpnia 2013 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Oddziale Fizyki Teoretycznej
(zgłoszenia do 31 lipca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiki UJ w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej
(zgłoszenia do 11 lipca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ w zakresie antropologii kulturowej, socjologii kultury, socjologii religii i teorii cywilizacji
(zgłoszenia do 11 lipca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Polityki Etnokulturowej Instytut Studiów Regionalnych
(zgłoszenia do 24 czerwca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ameryki Łacińskiej Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
(zgłoszenia do 24 czerwca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Międzynarodowych Ruchów Migracyjnych Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
(zgłoszenia do 24 czerwca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Kulturoznawstwa Międzynarodowego Instytut Studiów Regionalnych
(zgłoszenia do 24 czerwca 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Krytyki Współczesnej w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 20 czerwca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Bliskiego i Dalekiego wschodu
(zgłoszenia do 18 czerwca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Dziedzictwa Europy Instytutu Europeistyki
(zgłoszenia do 18 czerwca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii w Zakładzie Kognitywistyki w zakresie neuropsychologii eksperymentalnej/neurokognitywistyki
(zgłoszenia do 14 czerwca 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 6 czerwca 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 6 czerwca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
(zgłoszenia do 10 maja 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
(zgłoszenia do 10 maja 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ukrainoznawstwa
(zgłoszenia do 10 maja 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Klinicznej w zakresie poznawczych mechanizmów zaburzeń
(zgłoszenia do 6 maja 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej w zakresie eksperymentalnej psychologii poznawczej
(zgłoszenia do 6 maja 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Behawioralnej w zakresie behawioralnej psychologii uczenia, osobowości i marzeń sennych
(zgłoszenia do 6 maja 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Komparatystyki Literackiej, w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 25 kwietnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Performatyki, w zakresie literaturoznawstwa – teatrologii
(zgłoszenia do 25 kwietnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Instytucie Religioznawstwa w Zakładzie Fenomenologii i Antropologii Religii w zakresie fenomenologii i religii, historii religii Wschodu, antropologii i religii
(zgłoszenia do 12 kwietnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki
w zakresie krystalografii, krystalochemii i rentgenografii

(zgłoszenia do 5 kwietnia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Teoretycznej im. Prof. K. Gumińskiego w zakresie chemii teoretycznej
(zgłoszenia do 5 kwietnia 2013 r.)


Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Moskwie
(zgłoszenia do 29 marca 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Polonistyki w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 21 marca 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w zakresie pedagogiki
(zgłoszenia do 21 marca 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ, dyscyplina naukowa – ukraińska kultura oraz historia i sztuka teatralna Ukrainy XX wieku
(zgłoszenia do 4 marca 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego w zakresie: językoznawstwa

(zgłoszenia do 19 lutego 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie syntezy organicznej z wykorzystaniem metali przejściowych
(zgłoszenia do 19 lutego 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Historii Języka i Dialektologii, w zakresie językoznawstwa
(zgłoszenia do 12 lutego 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego (Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie)
(zgłoszenia do 12 lutego 2013 r.) 


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, dyscyplina naukowa – nauki o polityce
(zgłoszenia do 11 lutego 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, dyscyplina naukowa – literaturoznawstwo
(zgłoszenia do 11 lutego 2013 r.) 


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Oddziale Fizyki Teoretycznej IFJ PAN
(zgłoszenia do 31 stycznia 2013 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Oddziale Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych IFJ PAN
(zgłoszenia do 31 stycznia 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
(zgłoszenia do 8 stycznia 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ w zakresie w  filozofii buddyjskiej oraz kultury krajów buddyjskich
(zgłoszenia do 4 stycznia 2013 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
(zgłoszenia do 4 stycznia 2013 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta z doktoratem na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teorii Literatury w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 17 grudnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Systemu Politycznego UE w zakresie: nauki o polityce
(zgłoszenia do 26 listopada 2012 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii organicznej
(zgłoszenia do 20 listopada 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Ukrainoznawstwa w zakresie: literaturoznawstwo
w Instytucie Europeistyki w zakresie: nauki historyczne, nauki o sztukach pięknych
w Instytucie Europeistyki w zakresie: socjologia
(zgłoszenia do 26 października 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Międzynarodowych Ruchów Migracyjnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
(zgłoszenia do 10 października 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Międzynarodowych Ruchów Migracyjnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
(zgłoszenia do 10 października 2012 r.) 


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie: eksperymentalnych i teoretycznych badań właściwości strukturalnych i mikrodynamicznych układów mezomorficznych
(zgłoszenia do 25 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie fizykochemii biomateriałów
(zgłoszenia do 25 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii w Zakładzie Technologii Chemicznej w zakresie chemii i technologii materiałów i nanomateriałów
(zgłoszenia do 25 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii powierzchni i materiałów
(zgłoszenia do 25 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie syntezy organicznej
(zgłoszenia do 25 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie syntezy organicznej
(zgłoszenia do 25 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie fizykochemii organicznej
(zgłoszenia do 25 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii nieorganicznej
(zgłoszenia do 17 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Analitycznej w zakresie chemii analitycznej i chemii środowiska
(zgłoszenia do 17 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie krystalochemii i krystalofizyki
(zgłoszenia do 17 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie krystalochemii i chemii biologicznej
(zgłoszenia do 17 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Teoretycznej w zakresie Chemii Teoretycznej/Chemii Kwantowej
(zgłoszenia do 17 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie chemii fizycznej powierzchni
(zgłoszenia do 17 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii organicznej
(zgłoszenia do 17 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie fizykochemii nanostrukturalnych materiałów silikonowych
(zgłoszenia do 17 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii koordynacyjnej i chemii wielofunkcyjnych nieorganiczno-organicznych materiałów hybrydowych
(zgłoszenia do 17 września 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie katalizy heterogenicznej i chemii materiałów
(zgłoszenia do 17 września 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
(zgłoszenia do 31 sierpnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w zakresie językoznawstwo łacińskie i greckie
(zgłoszenia do 31 sierpnia 2012 r.) 


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie: nauki ekonomiczne
(zgłoszenia do 17 sierpnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie historii stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej USA oraz problemów rozwojowych Afryki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
(zgłoszenia do 17 sierpnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filologicznym w zakresie literatury brazylijskiej XIX i XX wieku w Instytucie Filologii Romańskiej
(zgłoszenia do 17 sierpnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji:
1. w zakresie prawa procesowego w Zakładzie Postępowania Cywilnego
2. w zakresie teorii prawa w Katedrze Teorii Prawa
3. w zakresie prawa finansowego w Zakładzie Prawa Finansowego
(zgłoszenia do 17 sierpnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w zakresie metodologii, statystyki i psychometrii
(zgłoszenia do 9 sierpnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki UJ w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej
(zgłoszenia do 9 sierpnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Filozoficznym w zakresie estetyki pragmatycznej i transkulturowej
(zgłoszenia do 9 sierpnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Filozoficznym w dziedzinie: nauki humanistyczne, filozofia
(zgłoszenia do 9 sierpnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie kultury klasycznej i współczesnej Chin oraz tradycji konfucjańskiego kręgu kulturowego
(zgłoszenia do 3 sierpnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta z doktoratem w zakresie językoznawstwa
(zgłoszenia do 18 lipca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie informatyki stosowanej
(zgłoszenia do 13 lipca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filologicznym w zakresie literaturoznawstwa romańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej
(zgłoszenia do 11 lipca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na Wydziale Filozoficznym
1. W zakresie porównawczych studiów nad kulturami prawnymi w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji.
na Wydziale Filologicznym
1. W zakresie językoznawstwa romańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej.
2. W zakresie literaturoznawstwa w Katedrze Filologii Węgierskiej.
na Wydziale Matematyki i Informatyki
1. W zakresie matematyki w Instytucie Matematyki.
na Zarządzania i Komunikacji Społecznej
1. W dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, zakresie zarządzania informacją w Instytucie Spraw Publicznych.
(zgłoszenia do 6 lipca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie socjologii w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
(zgłoszenia do 6 lipca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie kulturoznawstwa
(zgłoszenia do 6 lipca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w zakresie kulturoznawstwa
(zgłoszenia do 5 lipca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta z doktoratem w dziedzinie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 4 lipca 2012 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teatru i Dramatu w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 22 czerwca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia
(zgłoszenia do 20 czerwca 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Badań Strukturalnych wchodzącym w skład Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej IFJ PAN
(zgłoszenia do 30 czerwca 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Teorii Cząstek wchodzącym w skład Oddziału Fizyki Teoretycznej IFJ PAN
(zgłoszenia do 30 czerwca 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Diozymetrii wchodzącym w skład Oddziału Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych IFJ PAN
(zgłoszenia do 30 czerwca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk ekonomicznych, w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia w Instytucie Ekonomii i Zarządzania
(zgłoszenia do 22 czerwca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filozoficznym w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w zakresie socjologii gospodarki i edukacji, metod badań społecznych oraz ewaluacji polityk publicznych w Instytucie Socjologii
(zgłoszenia do 20 czerwca 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Struktury Jądra Atomowego wchodzącym w skład Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziałowań Silnych IFJ PAN
(zgłoszenia do 31 maja 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Oddziaływań Leptonów wchodzącym w skład Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek IFJ PAN
(zgłoszenia do 8 czerwca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie historii orientu i islamistyki, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów chrześcijaństwa, akulturacji i interakcji muzułmańsko-chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
(zgłoszenia do 22 czerwca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na Wydziale Filozoficznym
1. W dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia, w zakresie socjologii gospodarki i edukacji, metod badań społecznych oraz ewaluacji polityk publicznych w Instytucie Socjologii.
na Zarządzania i Komunikacji Społecznej
1. W dziedzinie nauk ekonomicznych, w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia w Instytucie Ekonomii i Zarządzania.
(zgłoszenia do 22 czerwca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w zakresie językoznawstwa
(zgłoszenia do 15 czerwca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko:
1. asystenta w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
2. starszego wykładowcy w Instytucie Europeistyki UJ
(zgłoszenia do 18 maja 2012 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Zakładzie Teorii Komunikacji w zakresie: językoznawstwa
(zgłoszenia do 16 maja 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
1. na Wydziale Chemii w zakresie chemii kwantowej w Zakładzie Chemii Teoretycznej
2. na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w zakresie biologii w Zakładzie Biotechnologii Roślin
(zgłoszenia do 11 maja 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym
1. W zakresie archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z dorobkiem w zakresie badań nad problematyką koczowników stepów euroazjatyckich
2. W zakresie archeologii Egiptu z dorobkiem w zakresie badań nad początkiem cywilizacji egipskiej
(zgłoszenia do 11 maja 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
1. na Wydziale Filologicznym w zakresie literaturoznawstwa japońskiego i filozofii japońskiej w Instytucie Orientalistyki
2. na Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauki ekonomiczne, w zakresie metody organizacji i zarządzania w Instytucie Ekonomii i Zarządzania
(zgłoszenia do 11 maja 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko lektora w zakresie językoznawstwa (język perski)
(zgłoszenia do 11 maja 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie językoznawstwa (język japoński)
(zgłoszenia do 11 maja 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
(zgłoszenia do 10 maja 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta hab. w zakresie literaturoznawstwa, fil. szwedzka
(zgłoszenia do 30 kwietnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Współczesnej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
(zgłoszenia do 11 kwietnia 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Mechanizmu Reakcji Jądrowych i Oddziaływań Silnych
(zgłoszenia do 30 kwietnia 2012 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teatru i Dramatu w zakresie literaturoznawstwa - teatrologii
(zgłoszenia do 13 kwietnia 2012 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na Wydziale Polonistyki w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w zakresie psychologii
(zgłoszenia do 13 kwietnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie naukowej: językoznawstwo (przekładoznawstwo)
(zgłoszenia do 16 kwietnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w dyscyplinie naukowej: językoznawstwo arabskie
(zgłoszenia do 16 kwietnia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
(zgłoszenia do 12 kwietnia 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów, wchodzącym w skład Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych IFJ PAN
(zgłoszenia do 20 kwietnia 2012 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki, Zakład Matematyki Dyskretnej w zakresie matematyki dyskretnej
(zgłoszenia do 30 marca 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej
(zgłoszenia do 30 marca 2012 r.)


Post-doctoral positions at The VŠB - Technical University of Ostrava

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie literaturoznawstwa (filologia germańska)
(zgłoszenia do 28 marca 2012 r.)


Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie 2 stanowisk profesora nadzwyczajnego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu
(zgłoszenia do 23 marca 2012 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki w Katedrze Krytyki Współczesnej w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 26 marca 2012 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 26 marca 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Eksperymentu ATLAS, wchodzącym w skład Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek IFJ PAN
(zgłoszenia do 29 lutego 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Studiów Regionalnych
(zgłoszenia do 09 marca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w zakresie językoznawstwa
(zgłoszenia do 06 marca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy z doktoratem (2/3 etatu) w zakresie językoznawstwo – turkologia
(zgłoszenia do 01 marca 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w zakresie literaturoznawstwa (metodyka nauczania języków klasycznych)
(zgłoszenia do 01 marca 2012 r.)


Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Zarządzania Produkcją na Wydziale Zarządzania w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych
(zgłoszenia do 20 lutego 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie językoznawstwa słowiańskiego
(zgłoszenia do 20 lutego 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej, wchodzącym w skład Oddziału Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych IFJ PAN
(zgłoszenia do 03 lutego 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego w zakresie językoznawstwa
(zgłoszenia do 14 lutego 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ukrainoznawstwa
(zgłoszenia do 10 lutego 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Pedagogiki
(zgłoszenia do 10 lutego 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Psychologii w zakresie psychologii społecznej
(zgłoszenia do 10 lutego 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Psychologii w zakresie psychologii emocji i motywacji
(zgłoszenia do 10 lutego 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
(zgłoszenia do 09 lutego 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński wspólnie z Istytutem Matemartycznym Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 7 lat w zakresie: matematyka
(zgłoszenia do 15 lutego 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w zakresie biologii medycznej w Zakładzie Biochemii Fizycznej
(zgłoszenia do 17 lutego 2012 r.)


Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki
(zgłoszenia do 11 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy, dyscyplina naukowa: językoznawstwo włoskie
(zgłoszenia do 25 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko asystent z doktoratem, dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
(zgłoszenia do 27 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Filozoficznym, dyscyplina naukowa: kulturoznawstwo
(zgłoszenia do 16 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta habilitowanego na Wydziale Filologicznym, dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo arabskie
(zgłoszenia do 16 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego: na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
(zgłoszenia do 20 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko
- asystenta w Instytucie Studiów Regionalnych
- adiunkta w Instytucie Studiów Regionalnych
- adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
- adiunkta w Zakładzie Antropologii Kultury Rosyjskiej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej
- adiunkta w Zakładzie Historii i Myśli Politycznej Rosji Instytutu Rosji i Europy Wschodniej
(zgłoszenia do 13 stycznia 2012 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie chemii organicznej
(zgłoszenia do 15 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego: na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
(zgłoszenia do 12 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (dyscyplina naukowa – dzieje Ukrainy i jej kultura w emigracyjnych ośrodkach naukowych)
(zgłoszenia do 9 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w zakresie filozofii nauk przyrodniczych
(zgłoszenia do 9 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii rozwojowej i wychowawczej
(zgłoszenia do 9 stycznia 2012 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie psychofizjologii
(zgłoszenia do 9 stycznia 2012 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki UJ na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
(zgłoszenia do 10 stycznia 2012 r.)


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Badań Strukturalnych, wchodzącym w skład Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej IFJ PAN
(zgłoszenia do 15 grudnia 2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
(zgłoszenia do 9 grudnia 2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych poszukuje lektora języka rosyjskiego – ½ etatu
(zgłoszenia do 18 listopada 2011 r.)


Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
(zgłoszenia do 31 listopada 2011 r.) 


Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego nauk biologicznych, specjalność biologia człowieka lub pokrewne
(zgłoszenia do 12 grudnia 2011)


Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego nauk biologicznych, specjalność zoologia lub pokrewne
(zgłoszenia do 12 grudnia 2011)


Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dyrektora instytutu naukowo-dydaktycznego Centrum Nowych Technologii UW (CeNT)
(zgłoszenia do 14 października 2011)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Rosjoznawstwa Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
(zgłoszenia do 28 października 2011)


Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Meteorologii i Klimatologii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
(zgłoszenia do 19 października 2011)


Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
(zgłoszenia do 19 października 2011)


Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
(zgłoszenia do 19 października 2011)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie fizykochemii powierzchni
(zgłoszenia do 19.09.2011 r.)  


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie chemii środowiska
(zgłoszenia do 19.09.2011 r.)  


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie krystalochemii białek
(zgłoszenia do 19.09.2011 r.)  


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie strukturalnej dyfraktometrii proszkowej
(zgłoszenia do 19.09.2011 r.)  


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie inżynierii krystalicznej i analizy strukturalnej
(zgłoszenia do 19.09.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie elektrochemii i nanotechnologii
(zgłoszenia do 19.09.2011 r.) 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii biologicznej
(zgłoszenia do 19.09.2011 r.) 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie krystalochemii białek
(zgłoszenia do 19.09.2011 r.) 


Dziekan Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego nauk biologicznych, specjalność zoologia lub pokrewne.
(zgłoszenia do 14 września 2011)


Dziekan Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego nauk biologicznych, specjalność biologia człowieka lub pokrewne.
(zgłoszenia do 14 września 2011)


Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Edukacji Techniczno-Informatycznej w dyscyplinie informatyka
(zgłoszenia do 05.09.2011 r.)


Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
(zgłoszenia do 22.08.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych UJ
(zgłoszenia do 06.09.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie chemii fizycznej
(zgłoszenia do 19.08.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Analitycznej w zakresie chemii analitycznej
(zgłoszenia do 19.08.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w

 • Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych Instytutu Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych UJ
 • Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych UJ

(zgłoszenia do 28.07.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko:

             asystenta

 • w Katedrze Amerykanistyki Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

  adiunkta
 • w Katedrze Ukrainoznawstwa
 • w Katedrze Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych
 • w Zakładzie Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
 • w Katedrze Ameryki Łacińskiej Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
 • w Katedrze Ameryki Łacińskiej Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
 • w Katedrze Amerykanistyki Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

(zgłoszenia do 28.07.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Dydaktyki Chemii w zakresie dydaktyki chemii szkoły wyższej
(zgłoszenia do 31.07.2011 r.) 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Ogólnej w zakresie chemii środowiska
(zgłoszenia do 31.07.2011 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii w zakresie fotochemii związków organicznych
(zgłoszenia do 31.07.2011 r.) 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Krystalochemii i Krystalofizyki w zakresie biomateriałów i badań strukturalnych
(zgłoszenia do 31.07.2011 r.) 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii nieorganicznej i chemii materiałów
(zgłoszenia do 31.07.2011 r.) 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii biologicznej
(zgłoszenia do 31.07.2011 r.) 


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Socjologii Narodu i Stosunków Etnicznych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
(zgłoszenia do 28.07.2011 r.)  


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Pedagogiki Kultury
(zgłoszenia do 08.08.2011 r.) 


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym w Zakładzie Teorii Wychowania
(zgłoszenia do 08.08.2011 r.) 


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie językoznawstwo stosowane - przekładoznawstwo
(zgłoszenia do 12.08.2011 r.) 


Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Dydaktyki Geografii Instytutu Geografii
(zgłoszenia do 16.08.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy ½ etatu w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym w Zakładzie Współczesnego Języka Niemieckiego
(zgłoszenia do 14.07.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym w Katedrze Ukrainistyki
(zgłoszenia do 14.07.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Instytucie Pedagogiki
(zgłoszenia do 14.07.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta 1/3 etatu w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w Zakładzie Iranistyki
(zgłoszenia do 13.07.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w Zakładzie Iranistyki
(zgłoszenia do 13.07.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie informatyki stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
(zgłoszenia do 08.07.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie nauki o materiałach i nanotechnologii w Instytucie Fizyki UJ
(zgłoszenia do 08.07.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie biofizyki w Instytucie Fizyki
(zgłoszenia do 08.07.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

 • na Wydziale Filozoficznym
  1. W zakresie psychologii emocji i motywacji w Instytucie Psychologii.
 • na Wydziale Chemii
  1. W zakresie inżynierii molekularnej i nanotechnologii w zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii.
  2. W zakresie fotoelektrochemii, fotokatalizy i fotomateriałów nieorganicznych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej.
  3. W zakresie chemii powierzchni, inżynierii powierzchni implantów, katalizy heterogenicznej w Zakładzie Chemii Nieorganicznej.
(zgłoszenia do 15.07.2011 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich
(zgłoszenia do 08.07.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w zakresie językoznawstwa - łacińskie i greckie
(zgłoszenia do 08.07.2011 r.)


Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w zakresie pedagogiki i/lub filozofii edukacji w Katedrze Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym
profesora zwyczajnego w zakresie pedagogiki w Katedrze Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

(zgłoszenia do 22.06.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Wydziale Filologicznym w zakresie językoznawstwa
(zgłoszenia do 30.06.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie językoznawstwa - filologia germańska
(zgłoszenia do 30.06.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 24.06.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
(zgłoszenia do 27.06.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

 • na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  1. W zakresie fizyki nowych materiałów w Instytucie Fizyki
 • na Wydziale Matematyki i Informatyki
  1. W zakresie geometrii algebraicznej rzeczywistej w Instytucie Matematyki
(zgłoszenia do 17.06.2011 r.)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

 • na Wydziale Prawa i Administracji
  1. W zakresie prawa cywilnego w Katerze Prawa Cywilnego
 • na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
  1. W zakresie bibliologia i informatologia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
(zgłoszenia do 17.06.2011 r.)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki UJ
(zgłoszenia do 18.06.2011 r.)


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa w Zakładzie Systemów Medialnych i Komunikacji Masowej
(zgłoszenia do 30.06.2011 r.)


Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biochemii i Biotechnologii na Wydziale Chemicznym
(zgłoszenia do 15.06.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Dramatu w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 20.05.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Zakładzie Teorii Komunikacji w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 20.05.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Polonistyki w Katedrze Komparatystyki Literackiej w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 20.05.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filologiczny ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy języka perskiego
(zgłoszenia do 18.05.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

 • na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
 • na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
(zgłoszenia do 13.05.2011 r.)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Filozoficznym
(zgłoszenia do 06.05.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta habilitowanego na Wydziale Filozoficznym
(zgłoszenia do 06.05.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
(zgłoszenia do 21.04.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Historycznym w zakresie historii nowoczesnej w Instytucie Historii oraz na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego
(zgłoszenia do 22.04.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Administracyjnego w zakresie prawa administracyjnego oraz na Wydziale Polonistyki w Katedrze Teorii Literatury w zakresie literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 22.04.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Polonistyki  –  konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Dramatu
(zgłoszenia do 14.04.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Psychologii w zakresie neuronauki poznawczej
(zgłoszenia do 14.04.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Filozofii w zakresie etyki
(zgłoszenia do 11.04.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filologicznym, w zakresie językoznawstwa historyczno-porównawczego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego
(zgłoszenia do 22.03.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Filologicznym, w zakresie francuskiej literatury XVIII wieku w Instytucie Filologii Romańskiej
(zgłoszenia do 22.03.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii, w zakresie fizykochemii organicznej i fotochemii
(zgłoszenia do 7.03.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii, w zakresie spektroskopii molekularnej
(zgłoszenia do 7.03.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii, w zakresie fizykochemii koordynacyjnej fotokatalizy
(zgłoszenia do 7.03.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie socjologii i antropologii kultury europejskiej w Instytucie Europeistyki
(zgłoszenia do 25.02.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie chemii fizycznej, specjalność - elektrochemia w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii
(zgłoszenia do 25.02.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Religioznawstwa UJ w Zakładzie Socjologii Religii w zakresie socjologii religii
(zgłoszenia do 14.02.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej w zakresie pedagogiki ogólnej
(zgłoszenia do 10.02.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora na Wydziale Polonistyki w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w zakresie: literaturoznawstwa
(zgłoszenia do 09.02.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej w zakresie kultury rusko-bizantyńskiej oraz literatury i antropologii prawosławnej
(zgłoszenia do 01.02.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Orientalnej na Wydziale Filologicznym
(zgłoszenia do 21.01.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Filologii Orientalnej na Wydziale Filologicznym
(zgłoszenia do 21.01.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów Regionalnych 

(zgłoszenia do 14.01.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Studiów Regionalnych 

(zgłoszenia do 14.01.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 

(zgłoszenia do 14.01.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w zakresie literatury i kultury rosyjskiej XVIII i XIX wieku w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej

(zgłoszenia do 14.01.2011 r.)


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w zakresie dziennikarstwa politycznego i współczesnych stosunków polsko-rosyjskich w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej 

(zgłoszenia do 14.01.2011 r.)


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 • w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (Katedra Amerykanistyki)
 • w Instytucie Europeistyki (Katedra Kultury i Społeczeństwa Europy)
 • w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych)
 • w Instytucie Studiów Regionalnych (Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego)
(zgłoszenia do 14.01.2011 r.)

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Religioznawstwa UJ w Zakładzie Fenomenologii i Antropologii Religii w zakresie antropologii religii oraz teorii mitu.
(zgłoszenia do 10.01.2011 r.)

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie filozofii prawa i etyki prawniczej w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
(zgłoszenia do 31.12.2010 r.)

 

Uniwersytet Jagielloński  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego .pdf
(zgłoszenia do 13.09.2010)

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie nieorganicznych materiałów molekularnych .pdf
(zgłoszenia do 21.09.2010)

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza 2 konkursy na stanowisko asystenta(1/2 etatu) w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym .pdf
(zgłoszenia do 23.09.2010)

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym w Zakładzie Italianistyki i Rumunistyki .pdf
(zgłoszenia do 29.09.2010)

 

 Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie nauczania języka angielskiego .pdf
(zgłoszenia do 17.09.2010)

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie nauczania języka łacińskiego .pdf
(zgłoszenia do 17.09.2010)

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie: nauki humanistyczne piśmiennictwo ukraińskie XVIII-XIX wieku .pdf
(zgłoszenia do 07.09.2010)

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko starszy wykładowca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie: nauki humanistyczne język ukraiński .pdf
(zgłoszenia do 07.09.2010)

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie: nauki humanistyczne, socjologia kulturowe i społeczne zróżnicowania miast Europy Środkowej .pdf
(zgłoszenia do 07.09.2010)

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie: nauki humanistyczne, nauki o polityce najnowsza, współczesna historia Niemiec .pdf
(zgłoszenia do 07.09.2010)

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie: nauki humanistyczne, nauki o polityce amerykańska myśl polityczna i filozofia polityczna .pdf
(zgłoszenia do 07.09.2010)

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego
(zgłoszenia do 27.08.2010)

 

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie informatyki stosowanej .pdf
(zgłoszenia do 15.09.2010)

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego


(zgłoszenia do 27.08.2010)

 

Politechnika Opolska w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie: inżynieria chemiczna .pdf
(zgłoszenia do 30.09.2010)

 

Konkurs na funkcję kierownika Zakładu Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
strona 1 .pdf
strona 2.pdf
(zgłoszenia do 30.09.2010)

 

 • na Wydziale Historycznym
  1. W zakresie historii sztuki nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki
 • na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  1. W zakresie teorii kultury i antropologii kulturowej w Instytucie Studiów Regionalnych
  2. W zakresie współczesnych systemów politycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
.pdf
 

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

 • na Wydziale Matematyki i Informatyki
  1. W zakresie analizy zespolonej w Instytucie Matematyki
 • na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  1. W zakresie biofizyki w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki
  2. W zakresie biochemii w Zakładzie Biotechnologii Medycznej
 • na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  1. W zakresie teorii stosunków międzykulturowych w Instytucie Studiów Regionalnych

(zgłoszenia do 17.12.2010 r.)

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

 • na Wydziale Historycznym
  1. W zakresie historii Polski nowoczesnej w Instytucie Historii.
 • na Wydziale Filologicznym
  1. W zakresie hiszpańskiej literatury współczesnej w Instytucie Filologii Romańskiej
 • na Wydziale Matematyki i Informatyki
  1. W zakresie matematyki w Instytucie Matematyki
  2. W zakresie teorii miary i rachunku prawdopodobieństwa w Instytucie Informatyki
 • na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  1. W zakresie fizyki w Instytucie Fizyki

(zgłoszenia do 17.12.2010 r.)

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym w Zakładzie Bizantynistyki i Neogrecystyki
(zgłoszenia do 26.11.2010 r.)

 

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii UJ w Zakładzie Epistemologii, w zakresie epistemologii wymagana znajomość metod formalnych filozofii (np. logiki lub teorii prawdopodobieństwa)
(zgłoszenia do 22.11.2010 r.)

 

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Psychologii UJ w Zakładzie Psychofizjologii w zakresie psychofizjologii
(zgłoszenia do 22.11.2010 r.)

 

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Filozofii UJ w Zakładzie Ontologii w zakresie ontologii analitycznej
(zgłoszenia do 22.11.2010 r.)

 

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Filozofii UJ w Zakładzie Filozofii Wschodu w zakresie filozofii wschodu
(zgłoszenia do 22.11.2010 r.)

 

Archiwum

 
 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.