facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Odeszła prof. dr hab. Teresa Borowska

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że zmarła prof. zw. dr hab. Teresa Borowska, kierownik Katedry Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę (5.09.2009 r.) o godzinie 10.00 w kościele św. Mikołaja w Pyskowicach (ul. Poniatowskiego 10).  


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty dla świata nauki
w dniu 3 września 2009 roku
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. zw. dr hab. Teresy Borowskiej

pedagoga i nauczyciela akademickiego
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Od 2004 roku kierownika Katedry Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki.

Pani Profesor była absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Studia ukończyła w 1969 roku, a w 1976 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych,
habilitowała się w 1987 roku. Tytuł profesora otrzymała w 1999 roku.

Była wybitną specjalistką z zakresu teorii wychowania i pedagogiki specjalnej.
Zajmowała się problematyką jakości egzystencjonalnych dzieci i młodzieży,
emocjami, zagadnieniami aksjologicznymi,
zagrożeniami funkcjonowania współczesnej młodzieży,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.

Autorka wielu rozpraw, studiów i artykułów naukowych, laureatka nagrody PAN.
Wielokrotnie honorowana odznaczeniami państwowymi i resortowymi,
m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Znakomity dydaktyk, wychowawca młodzieży,
osoba lubiana i szanowana przez studentów oraz współpracowników.

Profesor Teresa Borowska była członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
Polskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
oraz członkiem Rady Redakcyjnej „Forum Oświatowego”
– ogólnopolskiego czasopisma wpisanego na tzw. listę filadelfijską.

Pani Profesor odeszła od nas przedwcześnie,
w pełni sił twórczych i koncepcji badawczych.
Cechowała Ją wysoka erudycja i autorytet w polskim środowisku naukowym.
Była wychowawcą wielu pokoleń pedagogów, dlatego nauka polska,
w tym środowisko akademickie Uniwersytetu Śląskiego,
poniosły niepowetowaną stratę.

Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pani Profesor,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Senat oraz Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz cała społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 

 


Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Profesor Teresy Borowskiej

zasłużonego nauczyciela akademickiego, wychowawcy i wybitnego badacza.
Teresa Borowska zmarła w dniu 3.09.2009 r., w wieku 64 lat.

Prof. zw. dr hab. Teresa Borowska była absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego,
a swoje życie zawodowe związała z Uniwersytetem Śląskim od roku 2004.
Przez 5 lat efektywnie pełniła funkcję
kierownika Katedry Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki.

Prof. zw. dr hab. Teresa Borowska należała do grona cenionych w Polsce badaczy zjawisk pedagogicznych. Była autorem licznych publikacji naukowych, w tym kilku ważnych – dla teorii wychowania – książek. Wypromowała kilku doktorantów i wielu magistrów.

Odszedł człowiek bardzo zasłużony dla polskiej pedagogiki.
Cześć Jej pamięci!

Rodzinę i Wszystkich Bliskich Pani Profesor Teresy Borowskiej prosimy o przyjęcie naszych kondolencji.

Dyrekcja
oraz koleżanki i koledzy z Instytutu Pedagogiki
 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 3 września 2009 roku odeszła od nas

Pani Prof. zw dr hab. Teresa Borowska
Profesor, Pedagog, Człowiek, Przyjaciel

Dziękujemy Drogiej nam Pani Profesor,
Kierownikowi Katedry Teorii Wychowania
za pomoc i wsparcie w naszych ludzkich i naukowych poszukiwaniach,
za Jej mądrość, życzliwe słowo, którymi się z nami dzieliła oraz za przyjaźń, którą nas otaczała.

Z wyrazami serdecznego współczucia dla Męża, Rodziny i Bliskich
- pracownicy Katedry Teorii Wychowania

Kondolencje

Nie pisze żegaj Pani Profesor, ale do zobaczenia !!

Dziekuje Boże, że pozwoliłes mi spotkac Panią Profesor na mojej drodze.mgr B.K.

To był wspaniały człowiek ,aż

To był wspaniały człowiek ,aż żal że tacy ludzie odchodzą.

 

 


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 3 września 2009 roku odeszła od nas

Pani Profesor Teresa Borowska

Profesor, Pedagog, Człowiek, Przyjaciel…
Dziękujemy Drogiej nam Pani Profesor, Kierownikowi Katedry Teorii Wychowania
za pomoc i wsparcie w naszych ludzkich i  naukowych poszukiwaniach,
za Jej mądrość, życzliwe słowo,
którymi się z nami dzieliła
oraz za przyjaźń, którą nas otaczała.

Z wyrazami serdecznego współczucia dla Męża, Rodziny i Bliskich
- pracownicy Katedry Teorii Wychowania

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.