facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Odczyt w Instytucie Matematyki - prof. dr Attila Gilányi

Dnia 3 lutego 2009 r. o godz. 12.15 w sali 553 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 14 prof. dr Attila Gilányi (Uniwersytet w Debreczynie, Węgry) wygłosi odczyt

Stability of linear functional equations.

Dyrekcja Instytutu Matematyki wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.