facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Od odkrycia atomów do nanotechnologii" - wykład

3 czerwca 2009 r. o godzinie 10:00 w sali audytoryjnej im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach, w ramach cyklu wykładów Z najlepszymi przez Fizykę odbędzie się wykład pt: Od odkrycia atomów do nanotechnologii, który wygłosi prof. dr hab. Marcin Mierzejewski z Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego.

O wykładzie:

Jeszcze 30 lat temu w niektórych podręcznikach można było przeczytać o tym, że fizyka atomowa ma do czynienia z obiektami i zjawiskami niemożliwymi do obserwacji nie tylko przy pomocy ludzkich zmysłów lecz także przy użyciu najlepszych instrumentów pomiarowych. Dzisiaj stwierdzenie to stało się nieprawdziwe. Możemy nie tylko obserwować pojedyncze atomy lecz również manipulować nimi i w ten sposób wytwarzać nowe materiały o unikalnych własnościach wynikających z ich niewielkich rozmiarów. Na wykładzie zostaną przedstawione najważniejsze odkrycia, które umożliwiły zrozumienie budowy materii. Następnie omówione zostaną zasady działania wybranych urządzeń wykorzystywanych współcześnie w nanotechnologii. Zastanowimy się jakie znaczenie nanotechnologia będzie odgrywać w elektronice oraz jakie są granice miniaturyzacji układów scalonych. Będzie też mowa o nowych rozwiązaniach, które będą rozwijane wówczas gdy granice te osiągniemy.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.