facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena programowa kierunku inżynieria materiałowa

Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny programowej kierunku inżynieria materiałowa, realizowanego przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Od 20 do 21 lutego 2014 r. ocenę przeprowadzi zespół pracujący pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Jana Ogonowskiego.

Z zespołem oceniającym spotka się prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. Spotkanie, w którym uczestniczyć będą także przedstawiciele władz Wydziału, odbędzie się 20 lutego o godz. 8.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny między innymi kadry dydaktycznej i aktywności naukowej Wydziału, wybranych prac okresowych, szczególnie dyplomowych. Członkowie zespołu spotkają się również ze studentami wizytowanego kierunku. Spotkanie końcowe z udziałem władz uczelni oraz Wydziału zostało zaplanowane na 21 lutego o godz. 13.30.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.