facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena programowa kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny programowej kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej realizowanego przez Wydział Artystyczny UŚ w Cieszynie. Od 4 do 5 marca 2014 r. ocenę przeprowadzi zespół pracujący pod przewodnictwem prof. Sławomira Kaczorowskiego. Z zespołem oceniającym spotka się prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. Spotkanie, w którym uczestniczyć będą także przedstawiciele władz Wydziału, odbędzie się 4 marca o godz. 9.00 na Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie.

Polska Komisja Akredytacyjna dokona oceny między innymi kadry dydaktycznej i aktywności naukowej Wydziału, wybranych prac okresowych, szczególnie dyplomowych. Członkowie zespołu spotkają się również ze studentami wizytowanego kierunku. Spotkanie końcowe z udziałem władz uczelni oraz Wydziału zostało zaplanowane na 5 marca.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.